Prof. dr

Zoran Savić

Redovni profesor

 

Rođen 1954. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektronika, 1979. godine. Postdiplomske studije završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Računarska tehnika (1982-1986) i na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu (2002-2004).

Doktorirao 2006. godine na Fakultetu za menadžment, sa temom „(SM)2 – Model upravljanja bezbednošću informacionih sistema“.

Od 1979. do 1990. godine, radio u Agrovojvodini, RO AS Impex, na poslovima sistem inženjera, šefa poslovne jedinice Servis i direktora Sektora za informatiku. U tom periodu, u više navrata honorarno radio u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, kao profesor informatike i računarstva. Na početku svoje radne karijere bavio se problematikom pouzdanosti, dijagnostikei održavanja računarske opreme. Učestvovao na više seminara i konferencija iz ovih oblasti i proveo više meseci na specijalizacijama u inostranstvu (NIXDORF – Nemačka, LOGABAX – Francuska, VIDEOTON – Mađarska, BULL HN – Italija). Od 1990. godine, direktor preduzeća za računarski inženjering ASYS iz Novog Sada. Od 1996. godine se intenzivno bavi problemom zaštite podataka, kontrole pristupa i ukupnog upravljanja bezbednošću informacionih sistema. Radio na nekoliko projekata za kompaniju ALADDIN iz Izraela, svetskog lidera u oblasti zaštite digitalnih sadržaja, i sa tim projektima učestvovao na nekoliko međunarodnih konferencija iz ove oblasti (Jerusalim 1997 i 2000, Prag 2002, Kipar 2004, Istambul 2004 i Tel Aviv 2005).

Učestvovao u izradi više od 20 projekata informacionih sistema u Srbiji i Crnoj Gori.

Od 2006. godine stalno zaposlen na Fakultetu za menadžment.

 

Predmeti
E-poslovanje, Zaštita podataka, Upravljački informacioni sistemi, Upravljanje znanjem, Menadžersko odlučivanje
Udžbenici i monografije

1. Zoran Savić, Upravljački informacioni sistemi, Cekom books, Novi Sad, 2007.

2. Zoran Savić, Igor Ristić, Ivan Šćepanović, Informatika, Cekom books, Novi Sad, 2008.

3. Zoran Savić, Dimenzije upravljanja znanjem, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, 2012.

4. Zoran Savić, Koncepti i bezbednost e-poslovanja, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, 2017.

Naučni i stručni radovi

1. Huđek,M., Savić, Z., (2018) Model of the influence of expense item ‘energy’ on excellence of school operation, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31:1,

2. Huđek,M., Savić, Z., Radović, D., (2017) Modelling a BI System for School Management on Local Government Level, Technical gazette, Vol 24, No3.

3. Prtljaga,P., Savić, Z., (2017) The Use of Internet Sources in Professional Development of Preschool Teachers, Croatian Journal of Education, Vol 19, No2

4. Savić, Z., (2017) Safety Aspects of Internet Activities of the Young People, International monograph of Scientific-research interdiscplinary project SAFETY CULTURE OF THE YOUNG.

5. Stankić, R., Milićević, V., Savić, Z., (2012) Contribution to Intelligent System for Automatic Management of Business Rules Development, ТТЕМ, Sarajevo

6. Savić, Z.(2012) Metodologija i istraživački plan u informatički istraživanjima, Monografija Metodologija poslovnog istraživanja, Fakultet za menadžment, S. Karlovci

7. Savić, Z., (2011) Modeliranje koncepta mobilnog učenja, 6. međunarodni simpozijum Tehnologija, Informatika i obrazovanje, Tehnički fakultet, Čačak.

8. Milićević, V., Savić, Z., (2011) Business rule approach as basis of e-bills payment system development, ТТЕМ, Sarajevo

9. Savić, Z., (2011) Copyright Protection of Digital Contents, rad u monografiji Knowledge, Education, Media, sa projekta Ministarstva nauke i obrazovanja RS.

10. Savić, Z.., (2009) E-learning in the State Administration of Serbia,  International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 09 Madrid

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Zoran Savić
Imejl-adresa: savicz@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: https://www.famns.edu.rs/zoran-savic