Informacije o prijavi ispita

Podsećamo studente da se prijava ispita u slučaju kada se ispit prijavljuje prvi put – ne naplaćuje; naredne prijave ispita, po prijavi, se naplaćuju 1.000 rsd. Ukoliko se prijava ispita ne izvrši unutar vremenskih okvira za prijavu ispita koje saopštava Studentska služba, prijava ispita se naplaćuje 2.000 rad. Za objašnjenje i sve dodatatne detalje u vezi prijave ispita, na raspolaganju vam stoji naša Studentska služba.

Ispite je moguće prijaviti i putem imejla, slanjem relevantne poruke na imejl-adresu: dragana.kvrgic@famns.edu.rs i/ili na imejl-adresu: ana.kvrgic1@gmail.com (ukoliko prijavljujete ispite putem imejla, navedite vaše: prezime i ime, broj indeksa, relevantni studijski program i godinu studija, ispite koje prijavljujete).

Ujedno vas podsećamo i na to da blagovremeno izmirite sve vaše obaveze.