Poslovna ekonomija (MAS)

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Poslovna ekonomija je obrazovanje master ekonomista u oblasti poslovne ekonomije, koje obezbeđuje produbljivanje postojećih i usvajanje novih kvalitetnih znanja u sledećim oblastima: poslovne strategije, korporativnih finansija, strategijskog marketinga, upravljanja inovacijama, strategijskog menadžmenta ljudskih resursa, korporativnog upravljanja idr. kao i da osposobi studente za samostalni studijski istraživački rad iz oblasti poslovne ekonomije.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike poslovnih, organizacionih, finansijskih, inovativnih, marketing i menadžment procesa u okviru poslovnih sistema, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti.

Studijski program MAS Poslovna ekonomija zasnovan je na praksi najeminentnijih visokoobrazovnih institucija iz sveta.

Nastavni sadržaj ovog studijskog programa je usklađen sa naučnim saznanjima i svetskim tokovima iz oblasti poslovne ekonomije. Utemeljen je sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji za kvalifikovanim kadrovima u oblasti poslovne ekonomije. Savremeni tržišni razvoj naše zemlje i njegovo uključivanje u regionalne i svetske integracije zahteva obrazovanje ovog profila kadrova.

Studijski program dizajniran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – master ekonomista (mast.ekon.).

Ciljevi studijskog programa su usmereni na produbljivanje znanja i sticanje veština u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti poslovne ekonomije, koja se odnose na:
• osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese u okviru doktorskih akademskih studija;
• teorijska i praktična znanja iz oblasti korporativnog upravljanja;
• savremene tendencije u stvaranju institucija korporativnog upravljanja u uslovima globalizacije;
• formulisanje, vrednovanje i implementaciju poslovne strategije;
• samostalno vršenje finansijske analize, praćenje i planiranje novčanih tokova korporacije;
• principe, funkcije, organizaciju, planiranje, implementaciju i kontrolu savremenog strategijskog marketinga;
• upravljanje inovacijama od strane poslovnih subjekata, u ekonomijama baziranim na tehnološkom progresu, s posebnim osvrtom na inovativne aktivnosti EU;
• integrativnost menadžmenta ljudskih resursa sa celokupnom poslovnom strategijom organizacije;
• osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
• razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
• osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
• pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
• sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

 

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Poslovna ekonomija su:

  • sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti poslovne ekonomije;
  • ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti poslovne ekonomije;
  • razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
  • praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti poslovne ekonomije i njihova implementacija u praksi;
  • osposobljenost za timski rad;
  • osposobljenost da stečena znanja iz oblasti poslovne ekonomije primene u svakodnevnoj praksi;
  • osposobljenost za pravilno izražavanje, uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
  • osposobljenost za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike na poslu i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj, i široj javnosti;
  • da nastave školovanje, ukoliko se za to opredele.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Strategijski menadžment su:

  • da primene metode, postupke i proces istraživanja i analize radi definisanja problema u oblasti poslovne ekonomije;
  • da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju zadatke u oblasti poslovne ekonomije;
  • sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenje i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
  • da koristi različite metode, tehnike i alate u procesu strategijske analize i implementacije strategije;
  • da identifikuje i vrednuje moguće strategijske opcije na nivou preduzeća i poslovnih jedinica, za samostalno vršenje finansijske analize, praćenje i planiranje novčanih tokova korporacije;
  • efikasnu primenu metoda ocene efektivnosti investicionih projekata i analiziranje uticaja strukture kapitala i cene kapitala i dividende politike na vrednost korporacije;
  • izgradnja i održavanje uspešnih marketing strategija, strateško mišljenje, timski i istraživački rad i primena teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti;
  • da razume inovacioni proces i proces upravljanja realizacijom inovacija, i može da demonstrira osposobljenost upravljanja inovacijama na primeru realizacije inovacije proizvoda u privrednom subjektu i sprovođenju pravne zaštite inovacije;
  • osposobljenost za razumevanje da postizanje strateških ciljeva organizacije zahteva strateško upravljanje kadrovima, kao i da efektivni MLjR obezbeđuje održivu konkurentsku prednost organizacije, kritičnu za njen uspeh;
  • da efikasno upravljaju velikim poslovnim sistemima.


 • +Opcije daljeg obrazovanja

  Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

  • pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje;
  • upis na specijalističke akademske studije;
  • upis na doktorske studije.


Program1. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.
1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučnog istraživanja 7
2 Poslovna strategija 7
3 Predmet izbornog bloka 1: 8
3.1 Korporativne finansije
3.2 Strategijski marketing
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Upravljanje inovacijama
4.2 Strategijski menadžment ljudskih resursa
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Korporativno upravljanje 7
6 SIR u poslovnoj ekonomiji 9
7 Master rad 14

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019