Opšta akta

Preuzmite dokumente:

 • Statut Fakulteta za menadžment    
 • Pravilnik za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta   
 • Pravilnik o upisu studenata   
 • Pravilnik o master akademskim studijama   
 • Pravilnik o doktorskim akademskim studijama i postupku izrade i odbrane doktorske disertacije   
 • Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika   
 • Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti   
 • Pravilnik o kriterijumima i načinima pružanja podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa   
 • Pravilnik o prenošenju ESPB bodova i priznavanju ispita    
 • Godišnji plan rada Fakulteta za menadžment za školsku 2020/2021.   
 • Izveštaj o radu Fakulteta za menadžment u školskoj 2019/2020.   
 • Pravilnik o ispitima i ocenjivanju na ispitima    
 • Pravilnik o diplomskom radu    
 • Pravilnik o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada na diplomskim akademskim studijama – master   
 • Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima    
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanje usluga   

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 28/122021
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019