NEWS

VISET – Breša 2016

  by

Od 17. do 18. novembra, na Akademiji Lepih Umetnosti „LABA“ u Breši (Italija) održan je četvrti po redu festival u okviru međunarodnog evropskog projekta „VISET“, na kojem je Fakultet za menadžment – FAM jedan od projektnih partnera.

Predstava Fakulteta za menadžment i Kulturanove iz Novog Sada pod nazivom „Superheroj našeg vremena“ predstavljena je ovog puta publici u Breši kao rezultat zajedničkog rada partnera iz Srbije na pomenutom projektu. Publiku su činili studenti Akademije „LABA“ i predstavnici šire javnost, a nakon predstave koja je pozdravljena velikim aplauzom publika je imala priliku da postavi direktna pitanja članovima našeg tima.

Pored same predstave, koja predstavlja rezultat naše institucije na ovom projektu, članovi našeg tima stekli su brojne veštine i nova znanja iz oblasti multimedije, tačnije iz oblasti virtuelne scenografije kao i mogućnost da svoja stečena znanja i veštine primene na Fakultetu u daljem radu sa studentima kroz aktuelni nastavni program. Pored merljivih rezultata, stečenog znanja i novih veština, možemo dodati da su stečena i nova institucionalna prijetaljstva između projektnih partnera, koja će svakako doprineti daljem radu i razvoju našeg Fakulteta, kao i mogućnost saradnje na budućim međunarodnim / evropskim projektima.

Other News