NEWS

Tribine „Zakoračite u svet finansija“ i „Štednja“

  by

TRIBINE-ZAKORACITE-U-SVET-FINANSIJA-I-STEDNJA-Slider-mar2015.jpg

Tribina „Zakoračite u svet finansija“ i tribina „Štednja“, u organizaciji Narodne Banke Srbije, će se održati 12. marta 2015. godine (četvrtak) u terminu od 12.00 do 13.00 časova, u amfiteatru “Dositej Obradović”.

Tribinu će održati predstavnici vojvođanske filijale Narodne Banke Srbije, a teme tribune su, već pomenute – finansije i štednja.

Prva tribina govori o tome zašto je važno sticati znanja iz oblasti finansija i sa kojim finansijskim proizvodima će se mladi ljudi neminovno susretati u životu, čim se zaposle i počnu da ostvaruju prihode. Tema takođe pokriva pitanja kućnog budžeta, štednje, tekućeg računa, platnih kartica, kredita i osiguranja. Pomenuta pitanja se obrađuju sa aspekta ukazivanja na prednosti, ali i rizika korišćenja finansijskih proizvoda i ne podrazumeva davanje komercijalnih saveta, već saveta o opštim finansijskim pitanjima kako bi se korisnici osposobili da samostalno koriste finansijske informacije i samostalno vrše poređenje i izbor finansijskih proizvoda u cilju donošenja dobrih odluka sa aspekta svog kućnog budžeta.

Izlaganje na temu „Štednja“ će pružiti osnovne informacije o prednostima i rizicima, kao i o sigurnosti različitih vidova štednje, kao što su: štednja u „slamarici“ ili sefu, bankarska štednja, štednja kroz osiguranje života, štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove i štednja kroz investicione fondove.

Dobro došli.

Other News