NEWS

Poslovna ekonomija – obaveštenje o konsultacijama

  by

Konsultacije za studente studijskog programa „Poslovna ekonomija“ održaće se prema sledećem rasporedu:

NASTAVNIK PREDMET GODINA STUDIJA TERMIN KONSULTACIJA
Doc. dr Svetlana Tasić Poslovna statistika I godina 4. mart 2019. (ponedeljak) u 16.00 časova
Doc. dr Jelena Avakumović Marketing menadžment II godina 6. mart 2019. (sreda) u 16.00 časova
Prof. dr Mitar Lutovac Finansijsko računovodstvo II godina 6. mart 2019. (sreda) u 16.00 časova
Prof. dr Siniša Miletić Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja IV godina 4. mart (ponedeljak) u 16.00 časova
Prof. dr Siniša Miletić Finansijska tržišta i HOV IV godina 4. mart (ponedeljak) u 16.00 časova

Studentska služba

Other News