NEWS

Kolektivni godišnji odmor na FAM-u

  by

Poštovane kolege,

 

Na sednici Nastavno naučnog veća Fakulteta, održanoj 28. juna 2021. doneta je odluka da kolektivni godišnji odmor na FAM-u počinje 19. jula i završava se 13. avgusta 2021.

 

prof. dr Goran Kvrgić, dekan Fakulteta za menadžment

 

Other News