NEWS

Elektronska prijava ispita je deaktivirana

  by

Kalendarom rada predviđeni period za prijavu ispita u aprilskom ispitnom roku je završen.

Elektronski formular za prijavu ispita je deaktiviran; biće ponovo aktiviran u kalendarom rada predviđenom period za prijavu ispita u junskom ispitnom roku.

Other News