NEWS

Elektronska prijava ispita je deaktivirana

  by

Kalendarom rada predviđeni period za prijavu ispita u oktobarskom ispitnom roku je završen.

Elektronski formular za prijavu ispita je deaktiviran; biće ponovo aktiviran u kalendarom rada predviđenom period za prijavu ispita u narednom ispitnom roku.

Other News