Naučno-istraživački rad na Fakultetu za menadžment

Fakultet za menadžment u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao delove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.
Naučnoistraživački rad na Fakultetu za menadžment ima za cilj razvoj nauke i stvaralaštva, unapređivanje obrazovne delatnosti, odnosno unapređenje kvaliteta nastave, usavršavanje naučnog podmladka, uvođenje studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Fakultet za menadžment obavlja naučnoistraživački rad u okviru društveno – humanističkog obrazovno – naučnog polja za šta je od Ministarstva nauke dobio akreditaciju 17. 12. 2013. (021-01-17/79).

Nastavnici i saradnici objavljuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada u domaćim i međunarodnim indeksiranim naučnim časopisima, saopštavaju ih na međunarodnim skupovima u zemlji ili inostranstvu kao i u monografskim naučnim publikacijama.

Fakultet za menadžment je realizovao petogodišnji naučni projekta koji je sufinansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća AP Vojvodine pod nazivom: „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“. Rezultat ovog projekta su na desetine objavljenih radova svake istraživačke godine, kao i četiri naučne monografske studije.

Naučno istraživački projekat „Istraživanje sistema vrednosti kod mladih“ je realizovan sopstvenim sredstvima. Članovi projektnog tima uradili su veliko empirijsko istraživanje i rezultate publikovali na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija kao i u posebnoj monografskoj publikaciji.

Od 2011. nastavnici i saradnici Fakulteta za menadžment su članovi projektnog tima interdisciplinarnog naučnog projekta „Digitalne medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene“ čiji je nosilac Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a finansira ga Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
Dvogodišnji rad na ovom projektu rezultovao je dvema međunarodnim monografijama Znanje, obrazovanje, mediji“.

Takođe, profesori našeg Fakulteta uključeni su u projekat „Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizovanom ložištu“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, a nosilac projekta je Institut za nuklearne nauke Vinča. Projekat je iz oblasti tehnološkog razvoja.

U okviru naučne delatnosti Fakulteta izlazi on-line naučni časopis „Knowledge era“ (www.dobaznanja.rs).

Već više od 10 godine svakog septembra Fakultet organizuje naučnu konferenciju „Na putu ka dobu znanja“ nakon čijeg održavanja se publikuje Zbornik radova.

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 28/122021
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019