Menadžment javnih nabavki (MAS)

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment javnih nabavki je obrazovanje master menadžera u oblasti menadžmenta i biznisa, koje obezbeđuje produbljivanje postojećih i usvajanje novih kvalitetnih znanja u sledećim oblastima: menadžmenta javnih nabavki, strategija javnih nabavki, finansija javnih nabavki, pravne regulative vezano za javne nabavke, etike u javnim nabavkama, javnog i privatnog partnerstva idr. kao i da osposobi studente za samostalni studijski istraživački rad iz oblasti poslovne ekonomije.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike u oblasti menadžmenta javnih nabavki, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti.

Nastavni sadržaj ovog studijskog programa je usklađen sa naučnim saznanjima i svetskim tokovima iz oblasti menadžmenta javnih nabavki. Studijski program MAS Menadžment javnih nabavki zasnovan je na praksi najeminentnijih visokoobrazovnih institucija iz sveta.

Utemeljen je sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji za kvalifikovanim kadrovima u oblasti menadžmenta javnih nabavki. Savremeni tržišni razvoj naše zemlje i njegovo uključivanje u regionalne i svetske integracije zahteva obrazovanje ovog profila kadrova.

Konkretni ciljevi realizacije ovog studijskog programa su:
• osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese u okviru doktorskih akademskih studija;
• sticanje znanja iz teorije i prakse menadžmenta javnih nabavki, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
• osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
• ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta javnih nabavki;
• sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, upravljanje javnim nabavkama, finansije javnih nabavki,pravne regulative javnih nabavki, etike u javnim nabavkama, javno privatno partnerstvo, strategija javnih nabavki i drugo;
• razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
• osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
• pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
• sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment javnih nabavki su:

  • sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
  • ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
  • razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
  • praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti menadžmenta javnih nabavki i njihove implementacije u praksi;
  • osposobljenost za timski rad;
  • osposobljenost da stečena znanja iz oblasti menadžmenta javnih nabavki primene u svakodnevnoj praksi;
  • osposobljenost za pravilno izražavanje, uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
  • osposobljenost za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike na poslu i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj, i široj javnosti;
  • da nastave školovanje, ukoliko se za to opredele.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment javnih nabavki su:

  • da primene metode, postupke i proces istraživanja i analize radi definisanja problema u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
  • da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju zadatke u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
  • za kritičko i samokritičko mišljenje i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
  • da razumeju važnost menadžmenta javnih nabavki;
  • osposobljenost za praktičnu primenu svih elemenata sistema javnih nabavki, kao organizacionim, finansijskim, pravnim i praktičnim konceptom;
  • osposobljenost da uspešno rukovode i učestvuju u postupcima javnih nabavki i sklapaju ugovore o javnim nabavkama u skladu sa važećim pravnim propisima, sa posebnim osvrtom na vezu finansijskog plana i plana nabavki, a u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o budžetskom sistemu, sredstva finansijskog obezbeđenja i slično;
  • osposobljenost da primenjuju praktična znanja i adekvatno povežu elemente Menadžmenta javnih nabavki, sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o opštem upravnom postupku, Direktivama EU o javnim nabavkama i ostalih relevantnih elemenata;
  • primena znanja iz poslovne i etike u javnim nabavkama, kao skupa moralnih pravila ponašanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspešnom i zakonski usklađenom sprovođenju javnih nabavki;
  • da sagledaju potencijale koje implementacija koncepta javno-privatnog partnerstva donosi za unapređenje finansiranja velikih projekata;
  • osposobljenost za primenu metoda i tehnika za strateškog menadžmenta u sistemu javnih nabavki;
  • za samostalno praćenje i kritiko vrednovanje savremenih svetskih dostignuća u ovoj oblasti.


Program1. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.
1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučnog istraživanja 7
2 Menadžment javnih nabavki 7
3 Predmet izbornog bloka 1: 8
3.1 Finansije javnih nabavki
3.2 Pravo javnih nabavki
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Etika u javnim nabavkama
4.2 Javno privatno partnerstvo
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Strategija javnih nabavki 7
6 SIR u Menadžmentu javnih nabavki 9
7 Master rad 14

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019