Informacije o plaćanju

 

Uputstvo za popunjavanje uplatnice – virmana

 

1. u polje dužnik – nalogodavac upisuje se ime, prezime i adresa studenta

2. u polje svrha plaćanja upisuje se na šta se uplata odnosi:
a) školarina
b) diferencijalni ispit
c) prijava završnog rada
d) …;

3. u polje poverilac – primalac upisuje se: FAM, Sremski Karlovci, Njegoševa 1A

4. u polje iznos unosi se dinarski iznos uplate

5. u polje račun primaoca unosi broj računa fakulteta: 340-11006141-16 ili 330-1002000-22

6. u polje poziv na broj (odobrenje) obavezno se upisuje broj indeksa ili lični matični broj studenta

 

Poštovani studenti, molimo Vas da čuvate uplatnice do završetka školovanja.