Poslovni menadžment (DAS)

Relevantna dokumentacija

Preuzmite dokumente:

 • Struktura studijskog programa  

 

 • Svrha studijskog programa   

 

 • Ciljevi studijskog programa   

 

 • Kompetencije diplomiranih studenata   

 

 • Kurikulum   

 

 • Knjiga predmeta   

 

 • Knjiga nastavnika   

 

 • Lista mentora   

 

Program1. godina2. godina3. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.
1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučno-istraživačkog rada 15
2 Strategija konkurentnosti 15
2. semestar
B. Predmet ESPB
3 Predmet izbornog bloka 1: 15
3.1 Marketing menadžment
3.2 Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
4 Predmet izbornog bloka 2: 15
4.1 Strategijski finansijski menadžment
4.2 Preduzetničke strategije i upravljanje inovacijama
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 3: 15
5.1 Teorije korporativnog upravljanja
5.2 Strategijsko planiranje informacionih sistema
6 Seminarski rad 15
4. semestar
B. Predmet ESPB
7 Rad u relevantnom naučnom časopisu 15
8 Autorsko učešće u naučnom skupu 15
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
9 Doktorska disertacija-teorijske osnove 30
6. semestar
B. Predmet ESPB
10 Doktorska disertacija-studijsko istraživački rad 15
11 Doktorska disertacija-izrada i odbrana 15

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 28/122021
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019