13. međunarodna naučno-stručna konferencija "Doba znanja"

Fakultet za menadžment je organizovao XIII međunarodnu naučno-stručnu konferenciju "Doba znanja".

Konferencija je održana 25. septembra 2015. godine u prostorijama FAM-a (Njegoševa 1a, Sremski Karlovci).

Tema ovogodišnje konferencije je bila: “Obrazovanje za menadžment”.

Podteme konferencije:

  • obrazovni trendovi i najbolje prakse,
  • iskustva učenja u strukovnom i akademskom obrazovanju,
  • dizajn i razvoj kurikuluma,
  • obrazovanje za menadžment – ključ za bolju budućnost,
  • nove tehnologije u nastavi i učenju,
  • postignuća i izazovi u razvoju informatičkih tehnologija obrazovanju kod nas i u regionu
  • celoživotno učenje

Sve potrebne dodatne informacije, možete dobiti od ass. Branka Bukvića, MA, (imejl-adresa: bukvic@famns.edu.rs), na telefon 021/21-551-82, ili od prof. dr Milice Andevski (imejl-adresa: andevski@ff.uns.ac.rs).

Zvanično saopštenje

Zvanično saopštenje možete preuzeti ovde

Trenutno je aktuelna verzija koja je poslednji put usaglašena u: sredu, 27. maja 2015. godine.

Mesto i vreme održavanja konferencije

XIII međunarodna konferencija ”Doba znanja” održava se u petak 25. septembra 2015. godine u Sremskim Karlovcima, u ulici Njegoševa 1a, u prostorijama Fakulteta za menadžment.

Programski odbor savetovanja

Programski odbor savetovanja čine:
1. Prof. dr Dušan Ristić, emeritus, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
2. Prof. dr Zoran Savić, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
3. Prof. dr Milica Andevski, Filozofski fakultet, Novi Sad;
4. Prof. dr Nenad Marković, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
5. Prof. dr Goran Bulatović, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
6. Prof. dr Mira Vidaković, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
7. Prof. dr Branislav Mašić, Fakultet za ekonomiju, Univerzitet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH;
8. Prof. dr Ozren Ocić, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd;
9. Prof. dr Vilmoš Tot, Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica;
10. Prof. dr Dejan Mihajlović, Institute of Tehnology Monterrey in Siudad Mexico,Mexico;
11. Prof. dr Metod Černetič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija;
12. Prof. dr Éva Vitéz, College for Modern Business Studies, Hungary;
13. Prof. dr Robert Dimitrovski, Univerzitet FON, Skoplje;
14. Doc. dr Jelena Simić, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
15. Doc. dr Jelena Davidović Rakić, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
16. Doc. dr Marijana Milunović, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
17. Doc. dr Ljilja Bulatović, Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, Beograd;
18. Prof. dr Nataša Kraleva, University of Tourism and Management, Skopje;
19. Prof. dr Gordana Nikolić, Visoka poslovna škola “PAR”, Rijeka;
20. Prof. dr Vesna Bedeković, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica;
21. Prof. dr Goran Sučić, Filozofski fakultet, Split;
22. Doc. dr Željko Požega, Ekonomski Fakultet, Osijek;
23. Prof. dr Marjan Blažič, School of Business Management, Novo Mesto;
24. dr Jasmina Arsenijević, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi.

Organizacioni odbor savetovanja

1. dr Marija Runić Ristić, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
2. mr Borislav Todorović, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci;
3. mr Igor Ristić, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
4. mr Tijana Savić Tot, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
5. Milan Bubulj, MA, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
6. Neda Knežević, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci;
7. Branko Bukvić, MA, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci.

Sve potrebne dodatne informacije, možete dobiti od ass. Branka Bukvića, MA, (imejl-adresa: bukvic@famns.edu.rs), na telefon 021/21-551-82, ili od prof. dr Milice Andevski (imejl-adresa: andevski@ff.uns.ac.rs).

Prijava

Pozivamo Vas i Vaše studente da uzmete učešće u radu Konferencije, sa ili bez rada.

Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, abstrakt rada na srpskom i engleskom jeziku treba da dostave najkasnije do 15.08.2015. godine, na imejl-adresu: savetovanje@famns.edu.rs (U polje subject napišite: “Konferencija”).

Prijava sadrži:

• imena autora,
• naslov rada, i
• rezime – maksimalno 200 reči (na srpskom i engleskom jeziku).

Prijava treba da bude urađena u programu MS Word (verzija Office2007, 2003, 2000 ili 97), pisana fontom “Times New Roman“.

Uputstvo za izradu radova možete preuzet ovde

Rokovi

Predaju sažetka rada je potrebno izvršiti do 15. avgusta 2015.

[counter date=2015/08/15//2015/08/15]Do kraja roka predviđenog za predaju sažetka rada je ostalo [remaining-timer].[/counter]

Obaveštenje o prihvatanju sažetka rada će vam biti dostavljeno zaključno sa 30. avgustom 2015.

Kompletan rad je potrebno dostaviti do 15. septembra 2015.

Saopštenje sa detaljnim programom rada će vam biti dostavljeno zaključno sa 20. septembrom 2015.

Konferencija se održava 25. septembra 2015.

Kotizacija

Za sve učesnike kotizacija iznosi 50 eura u dinarskoj protivvrednosti + PDV.

STUDENTI MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA SU OSLOBOĐENI KOTIZACIJE.

Učesnici mogu uplatiti kotizaciju i na licu mesta u toku savetovanja.

Dokaz o uplati kotizacije (kopiju, odnosno “peti primerak” uplatnice) potrebno je poslati na adresu: Služba računovodstva, Fakultet za menadžment, Njegoševa 1a, Sremski Karlovci, sa naznakom “Za naučni skup”.

Kotizacija obuhvata:

• zbornik rezimea,
• materijal potreban za praćenje savetovanja,
• koktel dobrodošlice i
• svečanu večeru.

Kotizacija se uplaćuje na račun Fakulteta za menadžment, 330-1002000-22 kod Meridian banke. Kod uplate, obavezno navesti PIB firme ako je uplatilac pravno lice, odnosno JMBG ako je uplatilac fizičko lice.

Smeštaj učesnika

Detaljne informacije o smeštaju mogu se naći na sajtu Opštine Sremski Karlovci: www.karlovci.org.rs

Hotel Prezident
Adresa: Karađorđeva 2
Tel: +381 (0) 21/884-111
Imejl-adresa: reservations@premierprezidenthotel.com
Veb sajt: www.premierprezidenthotel.com

Hotel Dunav
Adresa: Dunavska 5, Sremski Karlovci
Tel: +381 (0) 21/883-735, 883-139, 884-008
Imejl-adresa: hotel@hoteldunav.co.rs
Veb sajt: www.hoteldunav.co.rs

Vila Prezident
Adresa: Belilo 71
Tel: +381 (0) 21/883-325
Mob: +381 (0) 62/506-451
Imejl-adresa: vilaprezident@gmail.com
Veb sajt: www.vilaprezident.com

Objava radova

Prihvaćeni abstrakti radova biće štampani u zborniku izvoda radova, koji će učesnici dobiti prilikom registracije.

Svi radovi prezentovani na Konferenciji, nakon recenzije, biće objavljeni u zborniku celih radova (Book of Proceedings) nakon konferencije.

Odabrani radovi sa konferencije biće objavljeni u naučnom časopisu Fakulteta za menadžment Knowledge Era.

Elektronsku verziju zbornika radova učesnici će moći da preuzmu nakon Konferencije sa oficijelnog sajta Fakulteta za menadžment.

Saopštenja, uputstva i programi

Zvanična saopštenja:

• Zvanično saopštenje 

Uputstva:

• Uputstvo za izradu radova – doc format

• Uputstvo za izradu radova – pdf format

Program rada:

• Učesnicima će program rada biti dodeljen u papirnoj formi, na licu mesta.