MA

Danko Damjanović

Asistent

 

Danko Damjanović je asistent na Fakultetu za menadžment gde je angažovan na predmetima Marketing menadžment, Teorija i tehnologija štampe i Društveni aspekti interneta. Specijalnost su mu oblasti marketinga vezane za kreiranje i implementaciju marketing planova, razvoj brenda, marketinška istraživanja i posebno online marketing.
Pored višegodišnjeg iskustva u nastavi sa studentima, uporedo je sticao iskustvo radeći u privredi na različitim projektima uglavnom vezanim za web poslovanje. Od 2005. radi kao konsultant za mala i srednja preduzeća u oblasti marketinga gde je svoje usluge pružao velikom broju kompanija iz gotovo celog sveta. Angažovan je kao direktor marketinga ili konsultant u nekoliko startup kompanija.

Suvlasnik je britanskog web portala FindMeFurniture.co.uk koji se bavi prodajom nameštaja i usluga vezanih za industriju nameštaja u Velikoj Britaniji, kao i online prodavnice nameštaja i bloga KupiNamestaj.rs.

Diplomirao je na Fakultetu za menadžment 2006. na smeru Menadžment u medijima, a master studije na istom fakultetu završio je 2009. Trenutno završava doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerziteta u Beogradu na smeru Inženjerski menadžment.

 

Predmeti
Marketing menadžment, Teorija i tehnologija štampe, Društveni aspekti interneta
Udžbenici i monografije

1. Ristić, D. i saradnici. (2008) Strategijski menadžment, poglavlje „Poslovno planiranje“, str. 141-152, Cekom Books, Novi Sad, ISBN 978-86-85943-54-6 COBISS. SR-ID 229482247

2. Damjanović D., Hanić A., Stamatović M., Identification and Usage of Preferable Brand Attributes in the Process of Creating Marketing and Brand Strategy, (2010), Global Crisis in the Central-Eastern European Region Influence on Financial Systems and Small and Medium-sized Enterprises, Czestochowa, Poland

Naučni i stručni radovi

1. Stamatović M., Damjanović D., Zakić N., Brand perception in the function of strong brand formation, (2011), African Journal of Marketing Management, Vol. 3(6), pp. 105 – 114, June 2011, Academic Journals

2. Urošević S., Stamatović M., Damjanović D., Research of the brand’s attributes in fashion industry, (2011), Tekstilna industrija, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd

3. Bulatovic Ljiljana Lj,Bulatovic Goran,Damjanovic Danko (2010) Internal Press – the Laboratory for Future Journalists and Media Managers, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION (ICERI2010), vol. , br. , str. 1850-1857 (Proceedings Paper)

4. Damjanović D., Bulatović G., Bulatović Lj., Korišćenje društvenih medija kao platforme korporativne komunikacije, (2010), Zbornik radova, VIII savetovanje „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci, Srbija

5. Bulatović Lj., Bulatović G., Damjanović D., Izgradnja znanja kao kreativni proces u obrazovanju, (2009), Zbornik radova, VII savetovanje „Na putu ka dobu znanja“, Split, Hrvatska

6. Vidaković, M., Vučetić M., Bubulj M., Šćepanović I., Damjanović D., Sistemi vrednosti mladih kao produkt teorija upravljanja znanjem, (2008), Zbornik radova, VI savetovanje „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci, Srbija

7. Damjanović D., Riznić D., Kadarjan D., Značaj kreiranja i održavanja brenda za razvoj biznisa, (2012.), Zbornik radova, X savetovanje „Na putu ka dobu znanja“,, Sremski Karlovci, Srbija

8. Kadarjan D., Damjanović D., Štrbac N., Tehnologija i inovacije – Studija slučaja razvoja Fijatovih pogonskih agregata, (2012.), Zbornik radova, X savetovanje „Na putu ka dobu znanja“,, Sremski Karlovci, Srbija

9. Kadarjan D., Riznić D., Damjanović D., Analiza odluke potrošača prilikom kupovine novog automobila u Srbiji, (2012.), Zbornik radova, X savetovanje „Na putu ka dobu znanja“,, Sremski Karlovci, Srbija

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Danko Damjanović
Imejl-adresa: damjanovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: www.famns.edu.rs/danko-damjanovic