Doc. dr

Borivoje Baltezarević

Docent

 

Borivoje Baltezarević rođen je 25. aprila 1976. u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio je u Nišu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, Departman za engleski jezik i književnost 2001. i dobio zvanje profesor engleskog jezika i književnosti. Akademski stepen Master komunikolog stekao je 2013. na Fakultetu za kulturu i medije, Megatrend Univerzitet, Beograd, Srbija, odbranom master rada pod nazivom „Medijska manipulacija u službi interesa multinacionalnih kompanija” sa ocenom 10.00; prosečna ocena tokom studija: 9.29. Akademski stepen doktora nauka – Kulturološke nauke stekao je na Fakultetu za Kulturu i medije, Megatrend Univerzitet, Beograd, Srbija. Tema doktorske disertacije: „Uticaj digitalnih medija na dekonstrukciju kulturnog identiteta pojedinca i društva“, odbranio je sa ocenom 10; prosek u toku doktorskih studija: 10.

Ostvario je više od deset godina radnog iskustva kao stručnjak za međunarodnu saradnju i projekte, i to u oblasti NGO, lokalne samouprave i visokog obrazovanja. Poslednjih godina radio je za IT firme iz Novog Sada i Beograda kao narativni i konceptualni dizajner.

Objavio je 4 međunarodne monografije i veći broj naučnih i stručnih radova u domaćoj i stranoj stručnoj periodici.

Član je UNS-a i potpredsednik je Alma Mater Europaea centra Beograd pri Evropskoj akademiji nauka i umetnosti.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Borivoje Baltezarević
Imejl-adresa: borivoje.baltezarevic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: https://www.famns.edu.rs/borivoje-baltezarevic