Akreditaciona dokumentacija i saopštenja

Akreditovani studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija svedoče o visokom kvalitetu našeg rada.

Preuzmite dokumente:

1> Dozvole za rad2> Uverenja o akreditaciji3> Akreditacija naučnoistraživačke delatnosti4> Elaborati i dokumentacija za akreditaciju studijskih programa u procesu akreditacije
 • Rešenje o dopuni dozvole za rad – 23. februar 2021. godine
 • Rešenje o dopuni dozvole za rad – 30. oktobar 2020. godine
 • Dozvola za rad – 15. novembar 2016. godine
 • Rešenje o dopuni dozvole za rad – 28. avgust 2014. godine
 • Rešenje o izmeni dozvole za rad – 9. maj 2014. godine
 • Rešenje o dopuni dozvole za rad – 21. maj 2013. godine
 • Dozvola za rad – 16. novembar 2011. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment – 29. decembar 2020. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS – Poslovni Menadžment – 21. novembar 2020. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Menadžment u zdravstvu – 1. oktobar 2020. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Poslovna ekonomija – 15. jul 2016. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Poslovna ekonomija – 10. jun 2016. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Menadžment javnih nabavki – 10. jun 2016. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment – studije na daljinu – 18. decembar 2015. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u medijima – studije na daljinu – 18. decembar 2015. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama –  studije na daljinu – 18. decembar 2015. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment – 3. april 2015. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u medijima – 3 april 2015. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama – 3. april 2015. godine
 • Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS za izvođenje u visokoškolskoj jedinici Pančevo – OAS – Inženjerski menadžment – 27. jun 2014. godine
 • Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Strategijski menadžment – 22. mart 2013. godine
 • Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment – 21. mart 2014. godine
 • Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u medijima – 21. mart 2014. godine
 • Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama – 21. mart 2014. godine
 • Rešenje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u vezi studijskog programa OAS – Menadžment u medijima – 20. april 2011. godine
 • Odluka odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o akreditaciji Fakulteta za menadžmet za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
 • Dokumentacija za akreditaciju studijskog programa u procesu akreditacije – MAS – Menadžment u obrazovanju
 • Dokumentacija za ponovnu akreditaciju visokoškolske ustanove
 • Dokumentacija za ponovnu akreditaciju studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment
 • Dokumentacija za ponovnu akreditaciju studijskog programa OAS – Menadžment u medijima
Možemo Vam pokazati put. Sve što treba da uradite je da ga sledite.