Akademsko osoblje

Prof. dr Nenad Marković

Prof. dr Nenad Marković

Redovni profesor

Dekan Fakulteta za menadžment

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

Redovni profesor

Prodekan za nastavu

Prof. dr Olivera Milutinović

Prof. dr Olivera Milutinović

Vanredni profesor

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. dr Goran Kvrgić

Prof. dr Goran Kvrgić

Redovni profesor

Prof. dr Milica Andevski

Prof. dr Milica Andevski

Redovni profesor

Prof. dr Miloš Babić

Prof. dr Miloš Babić

Redovni profesor

Prof. dr Danica Aćimović

Prof. dr Danica Aćimović

Redovni profesor

Prof. dr Eberhard Malkovski

Prof. dr Eberhard Malkovski

Redovni profesor

Prof. dr Momčilo Bajac

Prof. dr Momčilo Bajac

Vanredni profesor

Prof. dr Aleksandra Tomić

Prof. dr Aleksandra Tomić

Redovni profesor

Doc. dr Tijana Savić Tot

Doc. dr Tijana Savić Tot

Vanredni profesor

Prof. dr Dejan Vukosavljević

Prof. dr Dejan Vukosavljević

Vanredni profesor

Prof. dr Dragan Milošević

Prof. dr Dragan Milošević

Vanredni profesor

Prof. dr Vladimir Knežević

Prof. dr Vladimir Knežević

Vanredni profesor

Prof. dr Slobodan Manojlović

Prof. dr Slobodan Manojlović

Vanredni profesor

Prof. dr Marijana Milunović

Prof. dr Marijana Milunović

Vanredni profesor

Prof. dr Slobodan Adžić

Prof. dr Slobodan Adžić

Vanredni profesor

Prof. dr Mitar Lutovac

Prof. dr Mitar Lutovac

Vanredni profesor

Prof. dr Vesna Miletić

Prof. dr Vesna Miletić

Vanredni profesor

Prof. dr Aleksandra Pušara

Prof. dr Aleksandra Pušara

Vanredni profesor

Prof. dr Aleksandar Radonjić

Prof. dr Aleksandar Radonjić

Vanredni profesor

Prof. dr Marko Špiler

Prof. dr Marko Špiler

Vanredni profesor

Prof. dr Dragan Turanjanin

Prof. dr Dragan Turanjanin

Vanredni profesor

Prof. dr Jelena Avakumović

Prof. dr Jelena Avakumović

Vanredni profesor

Prof. dr Jovanka Popović

Prof. dr Jovanka Popović

Vanredni profesor

Prof. dr Aleksandar Đokić

Prof. dr Aleksandar Đokić

Vanredni profesor

Prof. dr Vojislav Jović

Prof. dr Vojislav Jović

Vanredni profesor

Prof. dr Dragan Manojlović

Prof. dr Dragan Manojlović

Vanredni profesor

Doc. dr Marija Runić Ristić

Doc. dr Marija Runić Ristić

Docent

Doc. dr Siniša Miletić

Doc. dr Siniša Miletić

Docent

Doc. dr Danijela Vukosavljević

Doc. dr Danijela Vukosavljević

Docent

Doc. dr Marko Konjikušić

Doc. dr Marko Konjikušić

Docent

Doc. dr Igor Ristić

Doc. dr Igor Ristić

Docent

Doc. dr Svetlana Tasić

Doc. dr Svetlana Tasić

Docent

Doc. dr Borislav Kolarić

Doc. dr Borislav Kolarić

Docent

Doc. dr Ivan Šćepanović

Doc. dr Ivan Šćepanović

Docent

Doc. dr Borivoje Baltezarević

Doc. dr Borivoje Baltezarević

Docent

Doc. dr Aleksandra Penjišević

Doc. dr Aleksandra Penjišević

Docent

Doc. dr Dragan Janjušić

Doc. dr Dragan Janjušić

Docent

Doc. dr Mirjana Matović

Doc. dr Mirjana Matović

Docent

Doc. dr Snježana Đokić

Doc. dr Snježana Đokić

Docent

Doc. dr Maja Vojinović

Doc. dr Maja Vojinović

Docent

Dr Borko Somborac

Dr Borko Somborac

Asistent sa doktoratom

Dr Dušan Đurić

Dr Dušan Đurić

Asistent sa doktoratom

MA Milan Bubulj

MA Milan Bubulj

Asistent

MA Danko Damjanović

MA Danko Damjanović

Asistent

MA Branko Bukvić

MA Branko Bukvić

Asistent

MA Marija Grbović

MA Marija Grbović

Asistent

MA Bojana Lutovac

MA Bojana Lutovac

Asistent

MA Mirjana Fišer

MA Mirjana Fišer

Asistent

MA Nataša Kovčin

MA Nataša Kovčin

Asistent

MA Jasmina Poštin

MA Jasmina Poštin

Asistent

MA Zdravko Šarenac

MA Zdravko Šarenac

Asistent

MA Dubravka Vlaški

MA Dubravka Vlaški

Asistent

MA Tatjana Milosavljević-Mijučić

MA Tatjana Milosavljević-Mijučić

Nastavnik stranog jezika

MA Marinko Vukmanović

MA Marinko Vukmanović

Nastavnik veština

MA Ana Lakatoš

MA Ana Lakatoš

Nastavnik veština

MSc Branislav Sančanin

MSc Branislav Sančanin

Nastavnik veština

Dušanka Jovanić

Dušanka Jovanić

Nastavnik veština

Olivera Stojanović

Olivera Stojanović

Saradnik u nastavi

Tanja Ćirilović

Tanja Ćirilović

Saradnik u nastavi