Prof. dr

Vesna Miletić

Vanredni profesor

 

Vesna Miletić je rođena 08. juna 1975. u Petrovcu na Mlavi. Osnovnu i srednju školu završila je u Petrovcu. Diplomirala je na Fakultetu za menadžment Univerziteta Megatrend, 1999. godine. Magistarske studije je završila 2005. na Fakultetu za poslovne studije, odbranivši tezu pod naslovom “Finansiranje lokalne samouprave”. U decembru 2009. je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom ʺRazvoj i finansiranje nedovoljno razvijenih područja u Republici Srbijiʺ na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend.

Akademsku karijeru je započela 2005. na Fakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu kao asistent, u julu 2010. je izabrana u zvanje docenta na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Univerziteta Megatrend, a u oktobru 2018. u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima (Univerzitet UNION – Nikola Tesla).

Od septembra 2018. zaposlena je na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima (Univerzitet UNION – Nikola Tesla).

Osnovna istraživačka oblast: ekonomsko-finansijska.

Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Stalni recenzent-saradnik časopisa Megatrend revija.

 

Predmeti
Osnove finansija, Fiskalna ekonomija
Udžbenici i monografije

1. Miletić, V., Bingulac, Z., (2013): „Savremene finansije“, Prometej, Novi Sad, ISBN 978-86-515-0810-6, COBISS.SR-ID 278670343, page 479 (book)

2. Miletić, V., Stefanović, N., Pejović, I., (2013): Monetarne finansije, Prometej, Novi Sad, ISBN 978-86-515-0816-8, COBISS.SR-ID 279019271, page 213 (book)

3. Miletić, V., (2013): Monetarne i javne finansije, Prometej, Novi Sad, ISBN 978-86-515-0817-5, COBISS.SR-ID 279020295, page 287 (book)

Naučni i stručni radovi

1. Miletić, V., Milosavljević, D., Kostić, B., (2012): „INSTITUTIONAL INVESTMENT POLICY FRAMEWORKS FOR THE AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF SERBIA“, Economics of Agriculture, No. 3. (357-572), 2012., pp. 363-375., ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, COBISS.SR-ID27671, M24.

2. Ćejvanović, F., Kovačević, A., Grgić, Z., Maksimović, A., Miletić, V., „The effect of rural development policy on domestic violence“ , Economics of Agriculture, No.2. (285-576), 2015., pp. (543-559)., ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, M24

3. Miletić, V., (2015): „Promene direktnih i indirektnih poreskih oblika u procesu reformi fiskalnog sistema Evropske unije“, Megatrend revija,Vol.12 (1), 2015., str. (85-105), ISSN 1820-3159, UDK 33, M51

4. Miletić, V., (2016): „THE ISSUES OF FINANCING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE EU ACCESSION PROCESS”, Megatrend review, Vol.13 (2) 2016, str. (217-233), ISSN 1820-3159, UDK 33. M51

5. Miletić, V. Gavrilović, M., Milosavljević, D., „CURRENT ISSUES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT FINANCING IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PROCESS OF DECENTRALIZATION” 5 th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility: Economic and Social Developmen, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North and Megatrend University, 21-22 May, 2015, str. (50-59),ISNN 1849-6903, M33

6. Miletić, V., Milosavljević, D., „Current contraversies about VAT policy in European countries“ The seventh international scientific conference PUBLIC POLICIES AND POLITICS AS A PUBLIC MATTER, Belgrade,June,2015, str. (88-95) ISBN: 978-86707-62-8 M33
Gavrilović, M., Miletić, V., FAKTORI KRETANjA AGREGATNE TRAŽNjE ZA NOVCEM U SRPSKOJ PRIVREDI, Konferencija ERAZ 2015, Održivi ekonomski razvoj-savremeni i multidisciplinarni pristup, 11. jun 2015., Beograd, ISBN 978-86-80194-01-1, COBISS.SR-ID216614924,536-544, M63

7. Simić, N., Miletić, V., (2010): „Efekti poreza na imovinu na finansiranje lokalne samouprave“, XII Međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka SymOrg 2010, jun 2010, Zlatibor, Zbornik radova (CD) Organizacione nauke i menadžment znanja, ukupno 6 strana, CIP 005(082) (0.034.2), 005.7 (082) (0034.2); ISBN 978-86-7680-216-6; COBISS.SR-ID 175802124., M63

8. Simić, N., Miletić, V., (2010): „Efekti poreza na imovinu na lokalnu samoupravu“, XII Međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka SymOrg 2010, jun 2010, Zlatibor, Zbornik apstrakata Organizacione nauke i menadžment znanja, 275-277, ukupno 3 strane, CIP 005(082) (048); 005.7 (082) (048); ISBN 978-86-7680-215-9; COBISS.SR-ID 175804940., M64

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Vesna Miletić
Imejl-adresa: vmiletic68@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/vesna-miletic