Doc. dr

Svetlana Tasić

Docent

 

Svetlana Tasić (rođ. Mudrenović) rođena je 19.10.1970. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, 6. Beogradsku gimnaziju, završila je u Beogradu stekavši diplomu Vuk Karadžić. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je osnovne studije na odseku Statistika i informatika. Dobitnik je godišnje nagrade Republičkog zavoda za statistiku za najboljeg studenta statističkog odseka u generaciji. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pohađala je magistarske studije koje je završila stekavši zvanje magistra statističkih nauka. U martu 2012. godine odbranila je doktorsku tezu „Značaj statističkih procedura prikupljanja podataka i klasifikacije u marketing metrici“ na Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ nostrifikuje njenu diploma doktora ekonomskih nauka 2012.godine.

Akademsku karijeru započela je 1996. godine kao asistent na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“.

U aprilu 2012. godine izabrana je u zvanje docenta na Visokoj skoli modernog biznisa u Beogradu. Od aprila 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla. Osnovna istraživačka oblast su joj statističke procedure u ekonomiji i marketing metrici. Autor je više od 20 naučnih i stručnih radova i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i skupova. U svojoj akademskoj karijeri izvodila je nastavu na više od 10 domaćih i stranih fakulteta.

 

Predmeti
Poslovna matematika, Ekonomska statistika, Kvantitativne metode
Udžbenici i monografije

1. Mudrenović, S. i Ajduković, G. (2003)., Poslovna statistika, Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janicije i Danica Karic“

2. Mudrenović, S.(2001), „Zbirka zadataka iz poslovne statistike”, Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janicije i Danica Karic“

Naučni i stručni radovi

1. Tasić, S.(2015), „Errors and issues in construction of a questionnaire for statistical researches“, Proceedings: International Scientific Conference: Employment, Education and Enterpreneurship, Beograd: School of Business Economics and Entrepreneurship25­38, ISBN 978–86–6069–114–1

2. Tasić, S.(2014), „The calculation and quantitative characteristics of construction of multidimensional poverty index“, Proceedings: International Scientific Conference: Employment, Education and Enterpreneurship, Beograd: School of Business Economics and Entrepreneurship School of Business Economics and Entrepreneurship,265­277, ISBN 978–86–6069–103–5

3. Tasić, S.(2014), „Methodological and statistical frame and importance of index of economic freedom calculation“, Proceedings: International Scientific Conference: Economy and Politics, Beograd: School for entrepreneurship,109­118 ISBN 978–86–86707–60–4

4. Tasić, S.(2014), „The methodology and economic application of statistical composite indices“, Proceedings: International Scientific Conference: Economy and Politics, Beograd: School for entrepreneurship,169­178 ISBN 978–86–86707–60–4

5. Tasić, S., Krasulja, N., Radosavljevic,D. i Ratkovic, M (2013) “ Methodological frame and importance of calculation of index of consumer loyalty and its adjustment to Serbian market“, Metalurgija International, Romanian Metalurgical Foundation,Scientific Publishing House, Bucharest, Romania, No–6, p.169–175, ISSN 1582–2214

6. Tasić, S. and Ratković, M. (2012), „The issues in the measurement of post-materialvalues“,Serbian Journal of Management, 7(1), p.103-115 (http://www.sjm06.com/7_1_2012.html)

7. Tasić, S., Ratković, S. and Bešlin Feruh, M. (2011),“The application of cluster analysis in marketing for the purposes of market segmentation“, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 47(26), p.157-167

8. Mudrenović, S.(1997), „Measurement and analysis of mortality: new approaches“, Stanovništvo 12,136-142

9. Tasić, S. and Bešlin Feruh, M. (2011), „Probabilistic vs.quota sampling: Comparative analysis from marketing theory and practise“, Ekonomika 2,106­112

10. Tasić, S. and Bešlin Feruh, M. (2011), „Errors and issues in secondary data in marketing researches“, Proceedings: May conference on strategic management, Bor: Technical faculty, 606­614

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Svetlana Tasić
Imejl-adresa: cecatasic1@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/svetlana-tasic