Studentski parlament

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove čija je osnovna funkcija da poboljša uslove studiranja, rešava probleme studenata, štiti njihova prava, obezbeđuje uslove za rad i razvoj interesnih formi udruživanja studenata. Članovi Parlamenta se biraju jednom godišnje, a član može biti svaki student ukoliko je izabran na izborima za članove Studentskog parlamenta, koji se održavaju na fakultetu.

Rad Studentskog parlamenta je u potpunosti javan i studenti se u svakom trenutku mogu informisati o sadržajima o kojima se raspravlja na sednicama. Budući da Parlament usko sarađuje s najvišim organima fakulteta, Parlament daje doprinos razvoju odnosa studenata i zaposlenih, pri čemu svaki student dobija šansu da zajedno sa organima Fakulteta učestvuje u donošenju odluka od zajedničkog značaja.

Organe Studentskog parlamenta čine:
1. Skupština,
2. predsednik,
3. Izvršni odbor i
4. student saradnik.

 • +Organizaciona struktura Studentskog parlamenta
  Predsednica:
  Jelena Lazendić

  Članovi Izvršnog odbora:
  1. Jelena Lazendić (predsednik),
  2. Nemanja Zirojević (generalni sekretar),
  3. Marina Livaja (član, zapisničar),
  4. Milica Končarić (član),
  5. Nemanja Šipka (član),
  6. Brankica Arađanski (PR menadžer Parlamenta) i
  7. Simona Tomić (vannastavne aktivnosti).

  Članovi Skupštine:
  1. Jelena Lazendić,
  2. Nemanja Zirojević,
  3. Marina Livaja,
  4. Nemanja Šipka,
  5. Milica Končarić,
  6. Brankica Arađanski,
  7. Simona Tomić,
  8. Mladenka Bajić,
  9. Petar Živković,
  10. Lazar Rudan,
  11. Ivan Blagojević,
  12. Ana Drakić,
  13. Rajko Stojanović i
  14. Dušan Dimić.

  Studenti saradnici:
  1.Đura Skendžić i
  2.Zoran Dačević.

Kontakt

Jelena Lazendić, predsednica Studentkog parlamenta Fakulteta za menadžment 
Kontakt telefon: +381 63 7447830; kontakt i-mejl adresa; Fejsbuk profil

Fejsbuk stranica Studentkog parlamenta Fakulteta za menadžment
Fejsbuk stranica "Menadžerijada FAM"
Fejsbuk stranica "FAM žurke"

Najave dešavanja

 • 25/092014
 • 14/072014
 • 16/062014
 • 26/052014
 • 13/052014
 • 18/022014
 • 24/122013
 • 28/102013
 • 24/092014
 • 30/062014
 • 04/062014
 • 20/052014
 • 07/052014
 • 13/022014
 • 19/112013
 • 28/092013
 • 11/092014
 • 30/062014
 • 02/062014
 • 19/052014
 • 28/022014
 • 04/022014
 • 05/112013
 • 22/092013

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 10/102014
 • 01/102014
 • 16/092014
 • 01/092014
 • 25/082014
 • 14/072014
 • 01/072014
 • 17/062014
 • 16/062014
 • 28/052014
 • 26/052014
 • 07/052014
 • 26/032014
 • 21/032014
 • 12/032014
 • 08/102014
 • 25/092014
 • 16/092014
 • 29/082014
 • 20/082014
 • 11/072014
 • 30/062014
 • 17/062014
 • 03/062014
 • 28/052014
 • 12/052014
 • 14/042014
 • 24/032014
 • 17/032014
 • 11/032014
 • 07/102014
 • 23/092014
 • 16/092014
 • 26/082014
 • 13/082014
 • 01/072014
 • 23/062014
 • 16/062014
 • 29/052014
 • 28/052014
 • 07/052014
 • 08/042014
 • 24/032014
 • 13/032014
 • 11/032014