Strategijski menadžment (MAS)

 

Ovaj studijski program master akademskih studija omogućava razvoj postojećih znanja u ključnim oblastima vezanim za operacije organizacije. Studenti ovog master programa stiču kompetencije koje im omogućavaju da razmišljaju o širem društvenom kontekstu kroz perspektivnu inovacionog poslovanja prilikom donošenja važnih strateških i menadžerskih odluka.

Nastava se odvija na najsavremeniji način, uz korišćenje savremene informacione i komunikacione tehnologije. Ovo omogućava interaktivnu multilateralnu komunikaciju, i problemski i projektno orijentisan pristup u kojem je student u samom centru procesa učenja.

Studenti imaju priliku da biraju i upoređuju informacije, memorišu, organizuju i analiziraju njihov sadržaj, osmišljavaju svoje znanje, komuniciraju i upoređuju ih sa drugima, procenjuju i preispituju svoje stavove i stečena znanja. Ovo uključuje tradicionalne metode kao što su: monolingvalna i dijaloška metoda, analiza sadržaja, diskusija, grupna diskusija i pisanje eseja.

Program je usklađen sa savremenim potrebama menadžerske profesije i usklađen je sa programima sličnih obrazovnih institucija u Evropi.

U centru pažnje je pružanje razumno očekivanog nastavka studija za svršene studente osnovnih akademskih studija. Naši studenti, kroz odgovarajući izvor predmeta, uz kompetencije iz oblasti strateškog menadžmenta mogu steći i dodatne kompetencije iz domena medija i informatike.

Akreditovano za učenje na daljinu
AKREDITACIJA

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Strategijski menadžment su:

  • analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica procesa upravljanja poslovnim sistemom;
  • ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja u oblasti strategijskog menadžmenta;
  • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u procesu upravljanja poslovnim sistemima i poslovnom odlučivanju;
  • primena znanja, veština i stvaralačkih sposobnosti u menadžerskoj praksi;
  • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u funkciji uspešne saradnje sa subjektima u poslovnom sistemu, kao i saradnja sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Strategijski menadžment su:

  • sposobnost pozicioniranja preduzeća prema okruženju;
  • sposobnost izbora i implementacije međunarodnih marketing strategija;
  • razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u oblasti strategijskog menadžmenta;
  • praćenja i primene inovacija u preduzetništvu;
  • sposobnost rukovođenja i učestvovanja u razvojnim timovima za projektovanje modela menadžerskog odlučivanja;
  • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena;
  • upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti poslovnog menadžmenta;
  • sposobnost formulisanja, vrednovanja i implementacije poslovne strategije na bazi internog i eksternog rasta;
  • sposobnost vrednovanja novih poslovnih poduhvata;
  • sposobnost vrednovanja efekata regularnih aktivnosti preduzeća;
  • sposobnost projektovanja organizacije prema strategijskim zahtevima;
  • sposobnost vrednovanja hartija od vrednosti i korišćenje odgovarajućih portfolio strategija;
  • razumevanje koncepta vremenske vrednosti novca;
  • sposobnost procene rizika projekta;
  • sposobnost regrutovanja, ocene, nagraćivanja i promocije kadrova potrebnih za implementaciju strategije;
  • sposobnost postavljanja strateških komunikacionih ciljeva i upravljanje organizacijom odnosa sa javnošću.
  • sposobnost planiranja i istraživanja u oblasti odnosa sa javnošću i implementaciji rezultata na organizaciju.
  • temeljno poznavanje i razumevanje odnosa sa javnošću i javnog govora.


Program1. godina2. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Strategijski menadžment 8
2 Inovacije i preduzetništvo 7
3 Poslovni engleski jezik 1 7
4 Predmet izbornog bloka 1: 8
4.1 Strategijski menadžment medijskih organizacija
4.2 Strategijsko upravljanje informatičkim organizacijama
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Strateško upravljanje odnosima sa javnošću 8
6 Menadžersko odlučivanje 7
7 Poslovni engleski jezik 2 7
8 Predmet izbornog bloka 2: 8
8.1 Upravljanje medijskim projektima
8.2 Menadžment u obrazovanju
2.godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Strategijski marketing 10
2 Strategijski menadžment ljudskih resursa 10
3 Upravljanje znanjem 10
4. semestar
B. Predmet ESPB
4 Poslovne finansije 10
5 Predmet izbornog bloka 3: 10
5.1 Strategijski proces
5.2 Menadžersko računovodstvo
6 Master rad 10

Najave dešavanja

 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 18/122018
 • 29/102018
 • 28/092018
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019
 • 18/122018
 • 15/102018
 • 10/092018
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 15/012019
 • 16/112018
 • 30/092018
 • 10/092018