SSM i FAM – Potpisnici generalnog sporazuma o uzajamnoj saradnji

  by    0   0

Prof. dr Masimiliano Bracale, kao predstavnik Swiss School of Management-a (SSM), i dekan, profesor Goran Kvrgić, kao predstavnik Fakulteta za menadžment (FAM), potpisali su generalni sporazum o međusobnoj saradnji.

Generalni sporazum o međusobnoj saradnji potvrđuje cilj ove dve visokoškolske organizacije da započnu i razviju međusobnu saradnju u procesu visokog obrazovanja i pedagogije, kao i u naučnoistraživačkom radu.

Swiss School of Management (SSM) i Fakultet za menadžment (FAM) su potpisali generalni sporazum o uzajamnoj saradnji.

SSM i FAM su se složili da u budućnosti razmenjuju nastavno osoblje, mlade istraživačke saradnike i studente, kao i nastavne programe za dodiplomske i diplomske studije i naučnoistraživačke metode, naučnu literaturu, bibliografske jedinice, planove predavanja i kurseve i naučne radove od zajedničkog interesa.

Obe strane će zajednički raditi na obavljivanju naučnih/akademskih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zajedno će istraživati i proučavati teme od zajedničkog interesa, raditi na pisanju udžbenike i drugih materijala za kurseve i organizovati zajedničke projekte i događaje, kao što su: naučne konferencije , seminari, simpozijumi, okrugli stolovi i javne rasprave. SSM i FAM će uzajamno priznavati diplome, u skladu sa primenjivim okvirima i Bolonjskom deklaracijom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *