Prof. dr

Sinisa Miletić

Vanredni profesor

 

Siniša Miletić rođen je 12.7.1972. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu, 14. Beogradsku gimnaziju, završio je u Beogradu. Na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“ završio je diplomske studije, 2003. godine i magistarske studije, 2008 godine. U martu 2011. godine odbranio je doktorsku tezu: „Upravljanje rizicima u osiguravajućim kompanijama – koncept ekonomskog kapitala“ na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski – Fakultet za turizam i ugostitetljstvo iz Ohrida. U julu 2012. godine diploma doktora ekonomskih nauka nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo kao asistent, u maju 2012. godine izabran je u zvanje docenta, a u oktobru 2015. godine u zvanje vanrednog profesora.

Od oktobra 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“.

Osnovna istraživačka oblast mu je upravljanje finansijskim rizicima i ekonometrijska analiza finansijskih vremenskih serija. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Dobitnik nagrade za najbolji naučni rad na međunarodnoj konferenciji “Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ 2014. godine. Stalni recenzent-saradnik časopisa: Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Romanian Journal of Economic Forecasting, Industrija i Anali poslovne ekonomije.

 

Predmeti
Monetarna ekonomija, Finansijska tržišta i hartije od vrednosti
Udžbenici i monografije

1. Dr Siniša Miletić, Portfolio menadžment, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, 2011.

2. Dr Siniša Miletić, Dr Goran Kvrgić, Dr Radomir Vujadin, Monetarna ekonomija, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, 2011.

Naučni i stručni radovi

1. M. Miletić & S. Miletić, Performance of VaR in Developed and CEE Countries during the Global Financial Crisis, Romanian Journal of Economic Forecasting – XIX (1), 2016, pp. 54-75.

2. M. Miletić & S. Miletić, Performance of Value at Risk in the midst of the Global Financial Crisis in selected CEE Emerging capital markets, Economic Research- Ekonomska Istraživanja, Volume 28, Issue 1, Routledge Taylor & Francis Group, London, U.K. 2015, pp. 132-166

3. S. Miletić, Modeling and forecasting exchange rate volatility: comparison between EEC and Developed countries, Industrija, vol. 43, no. 1, 2015, pp. 7-24

4. S. Miletić, Modeling Exchange Rate Volatility in CEEC Countries: Impact of Global Financial and European Sovereign Debt Crisis, Megatrend revija, vol. 12, no. 1. pp. 105-121, 2015

5. S.Miletić, N.Tasić, Interest rate pass-through in Serbia: asymmetric threshold cointegration analysis. The Fourth International Scientific Conference: Employment, Education and Entrepreneurship: Investment Policies, Industrial Development and Economic Growth, 240-252. October, 2015, Belgrade-Serbia

6. S. Miletić, D. Milošević, Modeling and forecasting exchange rate volatility in EEC countries, Anali poslovne ekonomije, Godina VI, br. 11, Banja Luka, 2014 str. 1–17.

7. M. Miletić, S. Miletić, Measuring Value-at-Risk on Emerging stock markets: Empirical evidence from Srbian stock exchange, FACTA UNIVERSITATIS: Serie Economics and Organization, Vol.10, No. 1, 2013, pp. 25-378.

8. M. Miletić, S. Miletić, Analysis of inflation persistence in Serbia, Anali poslovne ekonomije, Godina V (sveska 2), broj 9, Banja Luka, 2013, str. 116-136

9. S. Miletić, B. Korenak, D. Vukosavljević, Impact of Global Financial and European Sovereign Debt Crisis on CEEC Stock markets: An aplication of symmetric and asymmetric GARCH type models, SYM-OP-IS 2013, XL Symposium on Operational Research, 8-12 September, 2013, Zlatibor, pp. 23-29.

10. Z. Mladenović, M. Miletić, S. Miletić, Value at Risk in European emerging economies: an empirical assessment of financial crisis period, „From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Takle?“ VOLUME I ECONOMICS, University of Belgrade, Faculty of Economics, 2012, Belgrade, Serbia, pp. 553-577

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Sinisa Miletić
Imejl-adresa: sinisa.miletic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/sinisa-miletic