Sekcije

 • F@MTIME

  F@Mtime je glasilo studenata i profesora Fakulteta za menadžment. Njegov zadatak jeste da, u okviru unutrašnjeg PR-a, informiše o svakom detalju iz života i rada Fakulteta. Uloga F@Mtime-a u spoljašnjem PR-u jeste da promoviše F@M, da ukazuje na savremene tendencije i promene u sferi obrazovanja i menadžmenta i da se pritom kontinuirano bavi pitanjima studentskog života. F@Mtime ureduju studenti i zaposleni zajedno, a svaka nova školska godina donosi i nove članove Redakcije. Dobro došli.

 • F@M Tribine

  Media centar fakulteta organizuje Tribine na kojima gostuju zanimljive ličnosti iz sveta medija, biznisa, šou biznisa, marketinga itd. Do sada smo na Tribinama ugostili brojne zanimljive ličnosti, a među njima su bili: prof. dr Dejan Mihajlović, prof. dr Eberhard Švark, dr Nikola Čanak, Mirjana Bobić Mojsilović, Voja Žanetić, Zoran Hamović, Bojan Pajtić, Ružica Stanković, ma Kajra Kelevan i prof. dr Jan Dugal sa Huron univerziteta iz Londona, Sanda Savić, Igor Brakus, EXIT tim – Aleksandra Kolar i Bojan Bošković, Ljubiša Nikolin, Ðorde Balašević, Janko Ljumović, Aleksandar Filipović, Petar Savković, dr Bora Lazić, dr Jovan Bukelić, Ðurdija Cvetić, Branko Pavlović, Branko Dragaš, Mirjana Galović, Goran Papović, Karolj Kovač, Bogica Mijatović, predstavnici više NVO itd.

 • Drama F@M-a

  Svrha postojanja dramske radionice je prepoznavanje, podsticanje, ispoljavanje i negovanje kreativnih dramskih i retoričkih potencijala studenata. Literarna i dramska osetljivost, umetničko ispoljavanje, kreiranje i analiza dramskih situacija, promišljanje njihove univerzalnosti i simboličnosti, artikulacija umetničkih vizija, njihovo vrednovanje i potvrda, razvijanje spremnosti za prihvatanje novih iskustava, negovanje timskog rada, samo su neke od paradigmi koje se koriste u dramskoj radionici kao alternativnom vidu obrazovanja. Kroz ovu vrstu radionica studenti preispituju sebe, izgrađuju stavove, stiču samopouzdanje i vežbaju javni nastup. Svake godine Fakultet realizuje vise dramskih projekata.

 • SPORTSKE AKTIVNOSTI

  Jedan od elemenata uspeha menadžera je svakako i dobra fizička kondicija. Mi smo ovu tvrdnju shvatili veoma ozbiljno i u skladu s tim obezbedili termine za rekreaciju studenata u toku studiranja na F@M-u. Za kolege na Fakultetu postoje oformljene ekipe za fudbal i košarku koje tradicionalno predstavljaju Fakultet na takmičenju u tzv. Univerzitetskoj ligi kao i na tradicionalnim Menadžerijadama.

 • ŠKOLA STRANIH JEZIKA

  Poštujemo interesovanja studenata da kroz učenje jezika upoznaju tradiciju i kulture drugih zemalja Evrope. Zbog toga na F@M-u postoji sekcija za strane jezike koja studentima nudi pored obaveznog engleskog, i mogućnost učenja italijanskog, francuskog, nemačkog i španskog jezika. Škola radi tokom školske godine u prostorijama fakulteta i na raspolaganju je, osim studentima i našim sugrađanima.

 • FOTO - F@M

  Umetnost stvaranja fotografije- Fotografija je ponovo doživela ekspanziju zahvaljujući široko dostupnim digitalnim fotoaparatima. Savremenim razvojem digitalne štampe fotografija sve više preuzima primat u promociji proizvoda i usluga, najčešće putem spoljašnje propagande. Cilj nam je, da kroz kreativnu radionicu „Umetnost stvaranja fotografije“ reafirmišemo prave vrednosti fotografije i uputimo na one elemente koji će doprineti njenoj spoznaji.

 • LITERARNA SEKCIJA

  Osnovni cilj literarne sekcije je funkcionalno opismenjavanje, negovanje ljubavi prema knjizi, čistom književnom jeziku i bogatom lirskom izražavanju. Čitanjem i analizom književnih ostvarenja razvija se smisao za lepo, sposobnost posmatranja, uočavanja problema, kritičkog mišljenja i negovanja govorne i pisane kulture izražavanja. U okviru ove sekcije studenti se pripremaju za pravilno pismeno izražavanje, usmeno kazivanje, pričanje priča (storytelling), recitovanje, razgovaraju o aktuelnim književnim temama, posećuju filmske i pozorišne predstave sa ciljem da uoče bitne elemente koji se odnose ne samo na te umetnosti već i na discipline kao što su menadžment i liderstvo.

 • LIKOVNA SEKCIJA

  Ciljevi likovne sekcije su: ovladavanje vizuelnim veštinama, vizuelnim jezikom, razvoj stvaralačkog mišljenja i upoznavanje ličnih potencijala, ličnog i kolektivnog nesvesnog, zadovoljenje estetskog doživljaja, kao i razvoj kreativnosti, sve u cilju razvoja sposobnosti vizuelizacije. Studenti se osposobljavaju za opažanje kvaliteta likovnih elemenata, razvijaju sposobnost vizuelnog pamćenja, osetljivost za likovne i vizuelne vrednosti i njihovu primenu u životu i podstiču se da čuvaju kulturna dobra i estetski izgled sredine. Studenti organizuju posete muzejima i izložbama, pomažu u radu Likovne kolonije F@Mart, upoznaju se sa različitim metodama i tehnikama crtanja, skiciranja od crteža, grafike do slikanja.

 • F@M Auto Magazin

  Kao rezultat kreativnog i timskog rada studenata i asistenata, u okviru auto sekcije, nastao je F@M Auto Magazin, specijalizovani online časopis Fakulteta za menadžment o automobilizmu.
  Izbor specijalizovanih časopisa iz ove oblasti u Srbiji je prilično ograničen. Revija SAT koja prednjači u tiražima, ostavlja iza sebe konkurenciju koja ne uspeva da je prati jer se svojim sadržajima nisu prilagodili širokim narodnim masama.
  Naš cilj jeste da pružimo sve neophodne informacije koje imaju upotrebnu vrednost prosečnom potrošaču i vozaču u našoj zemlji. Drugim rečima, želimo da postanemo glavni konkurent reviji SAT kako bi čitaoci konačno imali mogućnost izbora. Pored zanimljivosti i noviteta sa tržišta automobila, svaki broj F@M Auto Magazina posedovaće posebne rubrike koje se bave tržištem polovnih automobila u Srbiji, oldtajmer vozilima, servisiranjem i održavanjem kao i ekologijom i zaštitom životne sredine.

 • C++ F@M

  Ako želite da upoznate i sagledate različite pristupe modelovanju i programiranju softverskih sistema, ako želite da ovladate savremenim tehnikama programiranja, ako želite da razvijate svoje individualne veštine radeći u timovima, ako želite da učite od drugih, ali i da drugi uče od Vas, i ako mislite da bi vam ovladavanje novim znanjima i veštinama za rešavanje konkretnih problema pružilo zadovoljstvo - onda je programerska sekcija pravo mesto za Vas.

 • BIZNIS CASE STUDY


  Studenti koji se opredele da učestvuju u radu sekcije, uz stalnu koordinaciju mentora, sakupljanjem ideja o uspešnim organizacijama, odnosno benčmarking pristupom i primerima dobre prakse, rešavaće poslovne studije slučaja za organizacije u oblasti privrednih i neprivrednih delatnosti kao i nevladinog sektora . Učestvovaće na menadžerijadama, i ostalim takmičenjima u biznis studijama slučaja. Dodatne aktivnosti učesnika sekcije biće učestvovanje na pripremi i realizaciji projekata koje Fakultet za menadžmet realizuje. Na ovaj način studenti će već na studijama imati mogućnost da steknu radno iskustvo, a nakon završetka studija da se bave biznis konsaltingom.
  Na sekciju se mogu prijaviti studenti druge, treće i četvrte godine studija, svih smerova, Fakulteta za menadžment.

 • DEBATA

  Šta je debata?
  Debata je strukturirana argumentovana rasprava. Debatuje se o određenoj tvrdnji ili rezoluciji i predstavlja raspravu o vrednosnim stavovima. Prema Karl Poperu, debata je alat logičkog rešavanja uzroka problema koji studente uči kako da kreiraju ciljeve na temeljima objektivnih činjenica. Glavni cilj debate je da razvije sposobnost da se sa lakoćom racionalno diskutuje, da se obogati rečnik, da učesnici ovladaju veštinama oslobađanja od treme i superiornijeg javnog nastupa, utiče na kreativnost, podstiče kritičko razmišljanje i olakšava komunikaciju sa drugim osobama.
  Ko čini debatu?
  Debatu čine dva tima koja debatuju jedan protiv drugog u cilju odbrane ili opovrgavanja tvrdnje, tj. rezolucije. Svaku debatu prati par sudija i članova komisije koji odlučuju o tome ko je pobednik. Ovi, u isto vreme, debaterima daju sugestije šta bi trebalo konstruktivno izmeniti prilikom izgradnje argumenata.

 • Koje su osnovne, a koje dodatne aktivnosti debatne sekcije?
  Debatna sekcija je otvorena za sve studente našeg fakulteta koji žele da se upoznaju sa umetnošću debatovanja, kreativnijem iznošenju projektnih ideja kao i uspešnoj odbrani seminarskih radova. Takođe pored debata, mladi debateri rade na pisanju i realizaciji studentskih projekata i rešavaju poslovne studije slučaja, popularno nazvani “Case Study”.
  Po kom principu funkcionišemo?
  Članovi debatnog kluba su studenti svih godina osnovnih i master studija koji se sastaju jednom nedeljno. Treninzi su osmišljeni tako da uključuju sve članove sekcije koji su u ulozi debatera ili članvoa komisije. Početak treninga je namenjen odabiru rezolucije, koja je uglavnom neka od aktuelnih tema u zemlji ili inostranstvu.

 • Gde smo se takmičili i koje rezultate smo postigli?
  F@M se može pohvaliti dugom tradicijom postojanja debatne sekcije i osvajanja mnogih prvih nagrada na menadžerijadama kao i na regionalnim takmičenjima.
  Zbog čega bi trebalo da se bavite debatom?
  „Svi mi znamo ljude koji su neverovatno uverljivi. Prirodnim šarmom nekako uspevaju da zadobiju naše poverenje, interesovanje i podršku, uvek iznova.
  Da li je to dar sa kojim su oni rođeni? Da li je sve to iluzija“?
  Ne, to je veština argumentovanog uveravanja i vi je takođe možete naučiti.
  Možete je naučiti prisustvom na debatnim treninzima na kojima ćete ovladati veštinama moći uveravanja, kako da budete dobar slušalac, govora tela, kako da pregovarate na obostranu korist i druge zanimljive veštine, ali da ne otkrivamo previše...,
  dođite da se družimo i debatujemo o zanimljivim temama na debatnoj sekciji.

Najave dešavanja

 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 13/092016
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 22/082016