Rezultati ispita – stariji rezultati

 

Rezultati ispita, kolokvijuma, seminarskih radova, kontrolnih testova – stariji rezultati

Dokumente možete pruzeti u .pdf formatu.

Engleski jezik 2 i 3 – rezultati ispita (nakon II kolokvijuma)
Engleski jezik 3 – rezultati kolokvijuma I
Engleski jezik 2 – rezultati kolokvijuma I
Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 i Poslovni engleski jezik I i II – rezultati ispita
Engleski jezik 1, 3, 3 i 4 – rezultati ispita
Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 i Poslovni engleski jezik I i II – rezultati ispita

Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 i Poslovni engleski jezik I i II – rezultati ispita
Engleski jezik 1 – rezultati 2 kolokvijuma
Engleski jezik 2 i Engleski jezik 3 – rezultati II kolokvijuma iz predmeta i konačne ocene
Engleski jezik 1 2 3 – rezultati kolokvijuma
Engleski jezik 1 2 3 – rezultati kolokvijuma 1
Engleski jezik 1 2 3 4 i Poslovni engleski jezik 1 i 2 – rezultat ispita 2
Engleski jezik 1 2 3 4 i Poslovni engleski jezik 1 i 2 – rezultat ispita 1
Digitalna fotografija – rezultati kolokvijuma
Engleski jezik 1 2 3 4 i Poslovni engleski jezik 1 i 2 – rezultat ispita
Engleski jezik 1 – rezultati kolokvijuma 2 i konačne ocene
Menadžersko odlučivanje – rezultati II kolokvijuma i bodovi sa popravnog kolokvijuma – doc. dr Jelena Simić
Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 – rezultati ispita
Engleski jezik I – rezultati prvog kolokvijuma

Marketing menadžment – rezultati drugog kolokvijuma i testa
Osnove menadžmenta – rezultati kolokvijuma i ispita
Upravljanje razvojem – rezultati kolokvijuma
Osnovi inženjerstva – konačne ocene
Engleski jezik 1 i 3 – rezultati ispita
Engleski jezik 2 i 4 (OAS) i Poslovni engleski jezik (MAS) – rezultati ispita
Marketing menadžment – rezultati I kolokvijuma
Engleski jezik 2 i 3 – rezultati popravnih kolokvijuma – MA Maja Vojinović Tomašević
Engleski jezik 2 i 3 – konačne ocene – MA Maja Vojinović Tomašević
Engleski jezik 3 – ukupni bodovi i ocene
Osnove menadžmenta – rezultati II kolokvijuma
Engleski jezik 2 i Engleski jezik 3 – rezultati II kolokvijuma
Strategijski menadžment – rezultati II kolokvijuma
Upravljanje proizvodnjom – rezultati kolokvijuma
Osnove menadžmenta – rezultati prvog kolovijuma
Osnovi inženjerstva – rezultati kolokvijuma
Engleski jezik 3 – rezultati kolokvijuma 1 
Strategijski menadžment – rezultati I kolokvijuma
Marketing menadžment – rezultati ispita i drugog kolokvijuma 2
Engleski jezik 2 – rezultati I kolokvijuma
Strateško upravljanje odnosima s javnošću – rezultati ispita
Novinarstvo – rezultati ispita
Analitičko novinarstvo – rezultati ispita
Štampa i Teorija i tehnologija štampe – rezultati ispita
Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III i Engleski jezik IV – rezultati ispita
Upravljanje kvalitetom – rezultati ispita
Osnovi inženjerstva – rezultati ispita
Strategijski menadžment medijskih organizacija – rezultati ispita
Odnosi s javnošću – rezultati ispita
Uvod u medije – rezultati ispita
Zaštita životne sredine i održivi razvoj – rezultati ispita
Osnove menadžmenta – rezultati ispita
Poslovni komuniciranje – rezultati ispita
Novinarstvo – rezultati ispita
Štampa – rezultati ispita
Upravljanje razvojem – preliminarni rezultati ispita
Upravljanje kvalitetom – rezultati ispita
Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III i Engleski jezik IV – rezultati ispita
Upravljanje promenama – rezultati ispita
Upravljanje razvojem – rezultati ispita
Upravljanje kvalitetom – rezultati ispita
Komuniciranje – rezultati ispita
Zaštita životne sredine i održivi razvoj – rezultati ispita
Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III i Engleski jezik IV – rezultati ispita
Osnovi inženjerstva – rezultati ispita
Sociologija – IM – rezultati ispita
Sociologija – MUM – rezultati ispita
Sociologija – MIT – rezultati ispita
Upravljanje razvojem – rezultati ispita
Osnovi inženjerstva – rezultati ispita
Engleski jezik 1 – konačne ocene
Osnovi inženjerstva – rezultati ispita
Upravljanje razvojem – ocene seminarskih radova
Upravljanje razvojem – rezultati kolokvijuma
Strategijski menadžment – ocene seminarskih radova
Upravljanje kvalitetom – rezultati ispita
Osnove menadžmenta – rezultati ispita
Zaštita životne sredine i održivi razvoj – rezultati ispita
Engleski jezik 2 i Engleski jezik 4 – rezultati ispita
Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 – rezultati ispita
Engleski jezik 1 – rezultati prvog kolokvijuma
Logistika – rezultati računskih zadataka
Osnove menadžmenta – ocene seminarskih radova
Zaštita životne sredine i održivi razvoj – zaključne ocene
Upravljanje kvalitetom – zaključne ocene
Upravljanje kvalitetom – rezultati kolokvijuma i seminarskog rada
Osnove menadžmenta – rezultati ispita
Informatika – rezultati ispita
Engleski jezik 2 i Engleski jezik 4 – rezultati ispita
Poslovno komuniciranje – konačne ocene
Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 – rezultati ispita
Poslovno komuniciranje – rezultati drugog kolokvijuma
Organizacija preduzeća – rezultati kolokvijuma I
Teorija i tehnologija filma – rezultati kolokvijuma
Organizacija preduzeća – rezultati kolokvijuma
Osnove menadžmenta – rezultati drugog kolokvijuma
Engleski jezik 3 – rezultati testa – UR
Engleski jezik 1 – rezultati I kolokvijuma
Poslovno komuniciranje – rezultati kolokvijuma I
Osnove menadžmenta – rezultati prvog kolokvijuma
Stručna praksa za menadžment I – rezultati ispita
Osnove menadžmenta – rezultati ispita
Teorija i tehnologije štampe – rezultati testa
Marketing menadžment – rezultati testa
Engleski jezik 2 i 4 – rezultati ispita
Engleski jezik 1 i 3 – rezultati ispita
Marketing menadžment – rezultati testa – 5. septembar 2014.
Uvod u medije – rezultati ispita
Novinarstvo – rezultati ispita
Osnove menadžmenta – ocene seminarskih radova
Osnove menadzmenta – rezultati ispita
Strategijski menadžment – ocene seminarskih radova
Strategijski menadžment – rezultati ispita
Engleski jezik 1,2,3 i 4 – rezultati i konacne ocene
Engleski jezik 1 i 3 – rezultati ispita
Engleski jezik 2 i 4 – rezultati ispita
Stručna praksa za menadžment I – rezultati ispita – julski rok
Stručna praksa za menadžment I – rezultati ispita – junski rok
Rezultati ispita iz predmeta Strategijski menadzment julski ispitni rok
Zaštita životne sredine i održivi razvoj – rezultati ispita – julski rok
ULJR-i-OULJR-ocene-julski-2014
Marketing-rezultati-test-i-II-kolokvijum-jul-2014
Ocene-iz-Privrednog-i-Poslovnog-prava-u-junskom-i-julskom-ispitnom-roku
Upravljanje promenama – rezultati ispita
Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 i Engleski jezik 4 – rezultati ispita (Tanja Radošević)
Strategijski menadžment – rezultati ispita
Zaštita životne sredine i održivi razvoj – rezultati ispita – junski rok
Osnove menadžmenta – rezultati ispita
ULJR i OULJR – ocene jun 2014
Marketing rezultati-test i II kolokvijum-jun-2014
Upis ocena – Engleski Jezik E1, E2, E3 i E4 – (Maja Vojinović)
Konačni rezultati – Engleski Jezik E1, E2, E3 i E4 – (Tanja Radosević)
Estetika u medijima – rezultati ispita Engleski jezik 1 i Engleski jezik 3 – rezultati ispita – (Maja Vojinović)
Poslovna logistika – rezultati usmenog ispita
Engleski jezik 1 – rezultati II kolokvijuma i konačne ocene (Maja Vojinović)
Upravljanje razvojem – rezultati popravnog I i II kolokvijuma
Strategijski menadžment – rezultati ispita – apsolventi – maj 2014
Upravljanje razvojem – rezultati kolokvijuma
Osnove menadžmenta – ocene seminarskih radova
Osnove menadžmenta – rezultati ispita
Marketing  – rezultati testa i II kolokvijuma
Novinarstvo – rezultati ispita
Strategijski menadžment – rezultati ispita
Upravljanje razvojem – ocene seminarskih radova
Strategijski menadžment – ocene seminarskih radova
Psihologija – rezultati ispita
Engleski jezik I, II, III i IV – rezultati ispita i konačne ocene (Tanja Radošević)
Engleski jezik III – rezultati ispita (Maja Vojinović)
Engleski jezik IV – rezultati ispita (Maja Vojinović)
Komuniciranje 1 – rezultati II kolokvijuma
Engleski jezik II i Engleski jezik IV – rezultati ispita (Maja Vojinović)
Poslovno komuniciranje – rezultati kolokvijuma i ispita
Strategijski menadžment – rezultati I i II kolokvijuma
Logistika – rezultati I kolokvijuma
Upravljanje ljudskim resursima – rezultati I kolokvijuma

Najave dešavanja

 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 18/122018
 • 29/102018
 • 28/092018
 • 27/082018
 • 20/062018
 • 01/062018
 • 18/052018
 • 27/042018
 • 08/032018
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019
 • 18/122018
 • 15/102018
 • 10/092018
 • 28/062018
 • 18/062018
 • 31/052018
 • 17/052018
 • 13/042018
 • 08/032018
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 15/012019
 • 16/112018
 • 30/092018
 • 10/092018
 • 22/062018
 • 18/062018
 • 18/052018
 • 27/042018
 • 04/042018
 • 06/032018