Raspored ispita i ispitni rokovi

Raspored ispita

Preuzmite dokumente:

 

Ispitni rokovi

Polaganje ispita na Fakultetu za menadžment organizuje se u šest zvaničnih rokova i to:

  • januarskom ispitnom roku,
  • aprilskom ispitnom roku,
  • junskom ispitnom roku,
  • julskom ispitnom roku,
  • septembarskom ispitnom roku, i
  • oktobarskom ispitnom roku.