Web development

CATEGORIES

Studentska praksa

Ovaj program je namenjen studentima koji žele da postanu PHP programeri, kreiraju dinamičke vebsajtove, nauče serversko programiranje i rade sa bazama podataka, da nauče HTML, PHP i MySQL, da se dalje razvijaju u oblasti veb dizajna i tako postanu profesionalaci koji su konkurentni na tržištu u IT sektoru.
Fokus programa je usmeren ka dinamičkim veb stranama koje omogućavaju interakciju veb korisnika. Posebna pažnja će biti posvećena povezivanju veb strana sa bazama podataka na serverskoj strani. Prvi deo će biti posvećen dizajniranju statičkih veb strana čija je uloga isključivo prikazivanje informacija. Nakon toga će biti izložen jezik JavaScript pomoću kojeg se mogu unaprediti veb strane uključivanjem obrade podataka koje korisnik unosi.
Na kraju će biti izučavan jezik PHP-a, pomoću kojeg se izrađuju dinamičke veb strane.

 

Studenti zainteresovani za ovu aktivnost mogu se prijaviti na risticig@famns.edu.rs