Umetnička fotografija

CATEGORIES

Studentska praksa

Pohađanjem ovog programa studenti će ovladati tehnikom i veštinom stvaranja fotografskog dela, voditi fotografske projekte u reklamnim kampanjama, snimati za potrebe grafičkog dizajna, modne fotografije, kao i izlagati fotografije u galerijama.
Poseban segment programa posvećen je studijskom, reporterskom I dokumentarnom snimanju u eksterijeru. Studenti će biti osposobljeni da samostalno snimaju, plasiraju svoje fotografije i uspešno vode fotografske projekte.
Obrađivaće se teme kao što su tehnike snimanja, analogna i digitalna fotografija, obrada digitalne fotografije, snimanje u studiju, priprema i planiranje fotografskog projekta, estetika i višeznačnost fotografije, fotografska komunikacija i plasiranje fotografija na Internetu.

Studenti zainteresovani za ovu aktivnost mogu se prijaviti na babic@famns.edu.rs