Specijalizovani informativni portal F@M-a

CATEGORIES

Studentska praksa

Pravilno artikulisana prisutnost u medijima, izgradnja imidža i identiteta je neophodna za uspeh savremenih organizacija. Sa druge strane mediji su zavisni od informatičara i informacionih tehnologija. Misliš li da kreiranje informacionog portala predstavlja preveliki zalogaj za multidisciplinarni tim studenata menadžmenta, medija i informatike?

Ako rad u timu i kreiranje i održavanje tematskog informativnog portala za tebe predstavlja izazov – pridruži nam se.

Cilj ovog programa je sticanje iskustva u timskom radu, upoznavanje sa novim tehnologijama za upravljanje sadržajem, kao i proizvodnjom i preuzimanjem sadržaja.

Studenti zainteresovani za ovu aktivnost mogu se prijaviti na milenkovic@famns.edu.rs