Implementacija Web 2.0 tehnologija

CATEGORIES

Studentska praksa

Da li znate šta je to slobodni softver? Da li znate da je Internet, ne samo najbrže rastuće tržište, nego i tržište jednakih šansi za sve? Mesto na kome nije potrebno da imate robu, zaposlene i prodajni prostor da bi imali prodavnicu. Da li znate da je za manje od 10 godina jedan studentski projekat postao vredniji od giganta kao što je Diamler, a drugi, za 15 godina treća najvrednija kompanija na Svetu?

Da li znate da se među pet najinovativnijih kompanija na Svetu četiri bave informatikom i to slobodnim softverom (RedHat), CRM-om (Salesforce), posredovanjem i prodajom (Amazon) i pretragom (Baidu). Bitna je ideja, ali, takođe, i poznavanje tehnologije koja Vam pomaže da tu ideju raširite i realizujete.

Cilj ove aktivnosti je osposobljavanja polaznika da projektuju, realizuju, implementiraju i održavaju sisteme WEB 2.0 generacije. Ova aktivnost je zasnovana na implementaciji slobodnog softvera. Polaznici koji se opredele za ovaj program biće u prilici da se u praksi suoče sa svim problemima u procesu kreiranja i održavanja servera i aplikativnih rešenja, proizvodnje sadržaja, kao i praćenja analitike WEB portala. Izmeštanje biznisa u sferu virtuelnog, i sve prisutnija transformacija brick and mortar u brick and click i virtuelne kompanije jasno ukazuje potrebu da se  spremite za uslove koji Vas već danas čekaju na tržištu.