Prof. dr

Olivera Milutinović

Vanredni profesor i prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta za menadžment

 

Olivera Milutinović je rođena 24. aprila 1973. u Aleksandrovcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Aleksandrovcu.  Na Fakultetu za Poslovne studije Univerziteta Megatrend završila je diplomske studije, 2004. godine. Magistarske studije završila je 2009. godine, na istom fakultetu, odbranivši tezu pod naslovom “Obrazovanje zaposlenih kao strategija razvoja organizacije”. U aprilu 2013. je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom ʺUčenje uz rad kao osnova upravljanja ljudskim resursimaʺ na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend.

Akademsku karijeru započela je 2009. na Fakultetu za poslovne studije, kao saradnik u nastavi; u oktobru 2013. je izabrana u zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta Megatrend, a u oktobru 2018. u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca (Univerzitet UNION – Nikola Tesla).

Od septembra 2018. je zaposlena na Fakultetu za menadžment (Univerzitet UNION – Nikola Tesla).

Osnovna istraživačka oblast: ekonomsko-finansijska. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Stalni recenzent-saradnik  časopisa: Megatrend revija i Anali poslovne ekonomije.

 

Predmeti
Strategijski menadžment ljudskih resursa, Upravljanje ljudskim resursima
Udžbenici i monografije

1. Monografska studija „Prostorni i urbani menađžment“ Goran Puzić, Neđo Danilović, Olivera Milutinović, Copy Centar Jovičić, Beograd, 2015. ISBN 978-86-89733-02-0. COBISS-ID 302452999. UDK 711.4 (075.8).

2. Monografija „Upravljanje materijalnim resursima“ Živko Kulić, Goran Milošević, Olivera Milutinović, New Look Entertainment, Beograd, 2017. ISBN 987-86-6259-052-7. COBISS.SR-ID 231164428. UDK 005.

Naučni i stručni radovi

1. Paunović, M., Ralević, M.N, Gajović, V., Mladenović – Vojinović, B., Milutinović, O. (2018). Two-Stage Fuzzy Logic Model for Cloud Service Supplier Selection and Evaluation, Mathematical Problems in Engineering, doi:10.1155/2018/7283127 in press.

2. Kerkez, M., Ralević, M.N., Milutinović, O., Vojinović, Ž.,Mladenović Vojinović, B. (2018). Integrated Fuzzy System and Multi-Expression Programming Techniques for Supplier Selection, Tehničkivjesnik/Technical Gazette, Vol.26/No. 1. in press.

3. Milutinović, O., Kerkez, M., Mladenović – Vojinović, B.(2018). Fuzzy logic inference system model for risk assessment in information technology and services environment, Economic and Social Development, 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Belgrade, 25-26 May 2018, 249-255.

4. Zakić, K., Milutinović, O. (2014), „Kulturni konflikti u uslovima globalizacije“, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, 6/VI, Megatrend univerzitet, Beograd, P. 487-587, ISSN 1821-0171, UDK 316.72/73:316.32; 316.42:316.7, HTTP://dx.doi.org/10.5937/gfkm1406487Z

5. Milutinović, O., Kerkez, M., Mladenović – Vojinović, B.(2018). Fuzzy logic inference system model for risk assessment in information technology and services environment, Economic and Social Development, 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Belgrade, 25-26 May 2018, 249-255.

6. Milutinović, O., Zakić, K. (2014.), „Lifelong learning and advancement in company: experience from Serbia“, Megatrend revija vol. 11(1), Megatrend univerzitet, Beograd,
P. 259-278, ISSN 1820-3159, UDC. 005.963(497.11); 005.966.5(497.11); 331.1-051:37.018.48(497.11)

7. O. Milutinović, M. Kerkez, Matematički model za ocenu rizika u funkciji ljudskih resursa, Megatrend revija, “John Naisbitt” University, Belgrade, 14, 3, pp. 135 -148, 1820-
3159, 005.96:005.334, 2017.

8. Zakić, K., Milutinović, O. (novembar, 2013), Doprinos interkulturnog Menadžmenta razvijanju tolerantnosti u međunarodnom poslovanju, Anali Poslovne ekonomija, godina V sveska 2, Univerzitet PIM, Banja Luka, STR.162-177 UDK: 005.966.5:339.5; COBBIS.BH-ID: 3987224.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Olivera Milutinović
Imejl-adresa: olivera.milutinovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/olivera-milutinovic