Studentski parlament

Studentski parlament je organ visokoškolske ustanove čija je osnovna funkcija da poboljša uslove studiranja, rešava probleme studenata, štiti njihova prava, obezbeđuje uslove za rad i razvoj interesnih formi udruživanja studenata.

Svi članovi Izvršnog odbora i predsednik stoje vam na raspolaganju i voljni su da vam pomognu, odgovore na  pitanja, saslušaju vas i upute vas u pravom smeru.

Studentski parlament FAM-a usko sarađuje s najvišim organima fakulteta i daje doprinos razvoju odnosa studenata i zaposlenih, pri čemu svaki student dobija šansu da zajedno sa organima Fakulteta učestvuje u donošenju odluka od zajedničkog značaja.

 Predsednica Studentskog parlamenta

Članovi izvršnog odbora Studentskog parlamenta

Članovi Parlamenta se biraju jednom godišnje, a član može biti svaki student ukoliko je izabran na izborima za članove Studentskog parlamenta, koji se održavaju na fakultetu.

Rad Studentskog parlamenta FAM-a možete pratiti i putem naše Fejsbuk stranice na ovom linku.

Parlament vas obaveštava

 • 08/022018
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 18/122014
 • 11/122014
 • 15/042015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 09/022015
 • 12/122014
 • 11/042015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 19/122014
 • 11/122014

Vesti za članove parlamenta

Studenti FAM-a na 15. Noći Reklamoždera

   0   0Read More

Najava akcije: Ukrašavanje Fakulteta za menadžment

   0   0Read More

Tribina Work and Travel & FAM

   0   0Read More

Najava gostovanja: Tribina Work and Travel & FAM

   0   1Read More