Doc. dr

Nikola Ćurčić

Docent, naučni saradnik

 

Dr Nikola Ćurčić je rođen 09.07.1981, godine u Beogradu. Srednju ekonomsku školu završava u Staroj Pazovi. Osnovne studije ekonomije završava na Ekonomskom fakultetu na smeru: Marketing i preduzetništvo, 2010. godine. Master studije ekonomije zavrsava na Poslovnom fakultetu na studijskom programu: Marketing menadžment, 2014. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori konkurentnosti i tržišno učesće organizacije kao pretpostavka poslovnog uspeha“ odbranio je 2017. godine na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije.

Nikola Ćurčić izabran je 31.06.2017. u nastavno zvanje Docent, na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Union-Nikola Tesla, za uzu naučnu oblast: Ekonomsko-finansijski menadžment i užu naučnu oblast: Marketing.

Komisija za sticanje naučnih zvanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabrala je 20.12.2017. godine, Nikolu Ćurčića u naučno zvanje Naučni saradnik, za naučnu oblast: Ekonomija.

Dr Nikola Ćurčić je urednik-saradnik naučnog časopisa Ekonomika iz Niša, takođe i član izdavačkog saveta naučnog časopisa Ekonomija-teorija i praksa iz Novog Sada. Recezent je časopisa Poslovna ekonomija, Ekonomika poljoprivrede, Ekonomika i Ekonomija-teorija i praksa.

 

Predmeti
Marketing menadžment, Strategijski marketing
Udžbenici i monografije

1. Ćurčić Nikola, (2018), Poslovni uspeh savremene organizacije – monografija, Institut za Ekonomiku poljoprivrede, Beograd (M42)

Naučni i stručni radovi

M22

1. Radivojević, N., Ćurčić, N., & Vukajlović, D. (2017). Hull-White’s value at risk model: case study of Baltic equities market, Journal of Business Economics and Management, 18(5), 1023–1041. Published by Vilnius Technical University, Lithuania (M22) ISI / Web of Science

M23

2. Gašović M.,Vukajlović Đ., Ćurčić N., (2018). The Concept of Fashion Marketing as an Instrument of Reducing Tensions between Designers and Marketing Experts in Fashion Companies, Revista Industria Textila, Romania. Vol. 69, No 2 pp.158-165. ISSN 1222–5347 (M23) ISI / Web of Science

3. Radivojević N., Ćurčić N.,Milojkovic D., Miletić V., (2016) Testing value-at-risk models in emerging market  during crises: a case study on South Eastern European countries, The Journal of risk model validation, Vol.10, No: 2, 57-81, Published by Incisive Media , London, England (M23) ISI / Web of Science

M24

4. Mihailović, B., Simonović, Z., Ćurčić, N. (2017) Agricultural Resources and Development Priorities of the Municipality of Stara Pazova, Ekonomika poljoprivrede, 64(1), pp 259-274. ISSN 0352-3462 (M24)

5. Gašović, M., Vukajlović, Dj., Ćurčić, N., (2018). Sport offer – Core part of the sport organization’s marketing program, Facta Universitatis, Series Physical Education and  Sport, Vol:16(1). ISSN 1451-740x (M24)

6. Vujović S., Ćurčić N., Miletić V., (2016) Uticaj turizma na kružni tok ekonomskog procesa, Ekonomika poljoprivrede, 63(1) , str : 323-337. ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63 (M24)

M14

7. Simonović Z, Ćurčić N., (2018). Some Aspects of Smart Technology Application in Agriculture of the Republic of Serbia. THEMATIC PROCEEDINGS, p.p. 609-623. International scientific meeting:„Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – support programs for the improvement of agricultural and rural development“ – Thematic proceedings, Belgrade 2018, ISBN 978-86-6269-061-6 (M14)

8. Ćurčić, N., Simonović, Z., (2018). Some Items on Marketing Agricultural Products in The Republic of Serbia, International Scientific Conference – Thematic proceedings, December 2018, Institute of Agricultural Economics, Belgrade ISBN 978-86-6269-066-1 (M14)

M51

9. Gašović, M., Ćurčić, N., (2018). Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama – proizvodjačima odeće, Vojno Delo, Br: 6, str: 303-317  ISSN 0042-8426 (M51)

10. Simonović, Z., Ćurčić, N.,Miletić, V. (2017). Neki problemi razvoja malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi Srbije, str. 57-69, Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, 53(37), ISSN0350-2120 (M51)

11. Miletić, V., Ćurčić, N., Miletić, S., (2019). Ocene ključnih faktora unapredjenja poslovanja i marketing koncepta u domaćim organizacijama, Vojno Delo, Vol:71, Br: 1, ISSN 0042-8426 (M51)

M52

12. Gašović, M., Ćurčić, N., (2018). Upravljanje nabavkom i zalihama u preduzetničkim ekološki orijentisanim organizacijama, Ecologica, Br: 91, str: 700-705. ISSN 0354-3285 (M52)

13. Gašović, M., Ćurčić, N., Miletić, S., (2018). Marketing strategija za društvene medije, Ecologica, Br: 92, str: 947-952. ISSN 0354-3285 (M52)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime:
Nikola Ćurčić

Imejl-adresa: nikolavcurcic@yahoo.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/nikola-curcic