Razvoj desktop i mobilnih aplikacija

CATEGORIES

Studentska praksa

U programiranju jedan i jedan ne moraju uvek da budu dva.
Naučite da govorite i razmišljate univerzalnim jezikom programera, stvarate desktop imobilne aplikacije kroz suočavanje sa realnim problemima.
Ovladavanje programerskim veštinama otvara vam beskonačne mogućnosti da ispoljite svoju kreativnost.
U okviru ovog programa, studenti će naučiti da projektuju i izrađuju aplikativni softver, da samostalno kreiraju mobilne i desktop aplikacije, kreiraju GUI, koriste i stvaraju funkcije operativnog sistema, kao i tipove promenljivih, da manipulišu i kreiraju objekte i nizove objekata, da kreiraju activeX kontrole i koriste ih u veb projektima.

 

Studenti zainteresovani za ovu aktivnost mogu se prijaviti na momcilo.bajac@famns.edu.rs