NEWS

Raspored ispita – izmene – v4

  by

Raspored ispita u Januarskom ispitnom roku je izmenjen.

U odnosu na prethodnu verziju rasporeda, izvršena je izmena u terminu ispita iz predmeta Upravljanje promenama, koji će se sada održati 3.  februara u 17.00 časova u učionici za odbranu diplomskih radova.

Sve navedene izmene su uključene u aktuelnu verzija rasporeda ispita, koja je postavljena na sajt Fakulteta, na stranicu Raspored ispita i ispitni rokovi.

Other News