NEWS

„Svetska klasa kvaliteta i sistem Siks sigma“ – predavanje

  by

U ponedeljak, 9. juna 2014. godine u 12.00 časova, na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima će biti održano predavanje prof. dr ing. Branka Popovića, na temu „ Svetska klasa kvaliteta i sistem Six sigma“.

Prof. dr ing. Branko Popović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu – u penziji – je završio Mašinski fakultet na smeru za proizvodno mašinstvo i doktorirao je u području proizvodnog mašinstva na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Predavao je na poslediplomskim studijama Mašinskog fakulteta (Upravljanje kvalitetom), Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (Upravljanje kvalitetom, Teorija merenja) i na Rudarsko-geološkom fakultetu (Automatsko upravljanje, Obrada metala) u Beogradu, na Strojarskom fakultetu (Upravljanje kvalitetom, Teorija merenja, Obrada metala) u Slavonskom Brodu i na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu (Teorija sistema, Obrada metala).

Bio je asistent, docent, vanredni i redovni profesor, prodekan i dekan fakulteta.

Sarađivao je i vodio više naučno-istraživačkih radova u Srbiji i Hrvatskoj. Projektovao je i uveo više Sistema kvaliteta u organizacijama Srbije (Industrija traktora i mašina IMT, Industrija kugličnih ležajeva IKL, Industrija precizne mehanike IPM, Industrija armature Kula) i Republike srpske (Fabrika kompresora Doboj, Rafinerija Modriča, Fabrika cevi Derventa, Max Mara Banja Luka), sa međunarodnim certifikatima (LRQA, RWTUV).

Objavio je 26 knjiga uglavnom u području: upravljanja kvalitetom (Ulazna kontrola, Procesna kontrola, Izlazna kontrola, Upravljanja kvalitetom), tehnologije sistema (Upravljanje proizvodnjom i usluživanjem, Siks sigma u projektovanju, realizovanju i usluživanju, Sistemi merenja) i obrade materijala (Obrada rezanjem, Obrada deformisanjem).

Objavio je preko 200 saopštenja u raznim časopisima i na simpozijumima.

Dobro došli.

Other News