NEWS

Međunarodna naučno-stručna konferencija „Doba znanja 12“

  by

Poštovane kolege,

Fakultet za menadžment iz Sremskih Karlovaca organizuje XII Međunarodnu naučno stručnu konferenciju Doba znanja.

Pozivamo Vas i vaše saradnike da uzmete učešće na našoj Konferenciji koja će se održati u Sremskim Karlovcima 26. i 27. Septembra 2014.Svi radovi prezentovani na Konferenciji biće objavljeni u zborniku celih radova (Book of Proceedings) nakon konferencije. Abstrakti prijavljenih radova biće štampani u zborniku izvoda radova koji će učesnici dobiti prilikom registracije. Odabrani radovi sa Konferencije biće objavljeni u časopisu Fakulteta za menadžment Knowledge Era.

Sva dodatna obaveštenja vezana za Konferenciju možete pratiti na ovom linku.

Organizacioni odbor Konferencije

 

Other News