Prof. dr

Momčilo Bajac

Vanredni profesor

 

Momčilo Bajac je rođen 13.10.1959. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Novom Sadu, a Gimnaziju Branko Radičević u Sremskim Karlovcima. Na Filozofskom Fakultetu UNS, katedri za filozofiju i sociologiju, završio je diplomske studije, 1984. godine. Magistrirao je 2003 godine na Fakultetu za menadžment, Privrede Akademije u Novom Sadu, na temu Globalni svet i strateško planiranje, a na istoj je 2008. godine odbranio doktorsku tezu ʺMultimedijalna pismenost kao nova obrazovna paradigmaʺ.

Akademsku karijeru započeo je 2001. godine na Fakultetu za menadžment, od njegovog samog osnivanja. Osim poslova asistenta i predavača, radio je kao šef studijskog programa i katedre Menadžment u medijima, učestvovao u akreditaciji studijskih programa od osnovnih do doktorskih studija, ustanovio labaratorije za audio i video produkciju, učestvovao u mnogim vannastavnim aktivnostima na fakultetu. Poslednji izbor u zvanje vanrednog profesora stekao je 2018. godine na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Union Nikola Tesla. Osnovna istraživačka oblast se odnosi na Internet i multimedijalne sisteme komunikacije i upravljanje velikim kulturnim projektima. Pored toga autor je više muzičkih izdanja iz oblasti popularne i klasične muzike, muzički producent i izvođač.

U procesu kandidature Novog Sada za Evropsku Prestonicu Kulture radio je na poslovima predsednika Programskog saveta, Programskog direktora, vo]a aplikacionog tima, a trenutno je član Upravnog odbora Fondacije Novi Sad 2021.

 

Predmeti
Uvod u medije, Studije modernosti, Etika, Kreativnost
Udžbenici i monografije

1. Moral i korporativni etos, Bajac, M. (2010) Cekom books, Sremski Karlovci, CIP Biblioteka Matice srpske, ISBN 978-86-85943-98-0; COBISS.SR-ID 243167751.

2. Sociološke teme, Ratković-Njegovan, B., Bajac, М. Viša Poslovna Škola Novi Sad, (2007), CIP Biblioteka Matice srpske ISBN 978-86-7203-087-7, COBISS.SR-ID 226009095

Naučni i stručni radovi

1. Bajac, M., Scepanovic, I., Scepanovic, V., Multimedia literacy- one of the challenges of the digital society, Proceedings of Scientific-research interdisciplinary project Digital media technologies and social-educational changes, that is financed by the Ministry of educational and science of the Republic of the Serbia. Novi Sad : Faculty of Management, 2012. ISBN 978-86-85067-42-6; COBISS.SR-ID 276442119

2. Bajac, M., Ristic, U., Markovic, D., Paunovic, M. CULT-tour Novi Sad 20,21. Application of the city of Novi Sad for the title of Europian Capital of Culture, editor Momcilo Bajac. Publshed by City of Novi Sad, (2016), ISBN 978-86-7931-493-2; COBISS.SR-ID 301935367

3. Bajac, M., Candidacy for the title of European capital of Culture and its contribution to long term sustainable development of the city, International conference-The meaning of the title EcoC and its contribution to the cultural and general development of the city; Skopje, Kongresni centar Aleksandar makedonski (2016). ISBN 978-608-65933-0-8; COBISS.MK-ID 100418826

4. Bajac, М., Јоvanović, Đ., Korporativna društvena odgovornost u sektoru medija i komunikacija; ЕКОМАN, Regionalna konferencija o zahtevima zaštite životne sredine i njihov uticaj na savremenu menadžment teoriju i praksu; Sremski Karlovci (2012).

5. Мilunović, М. Bajac, М.: Ekonomija znanja i kreativna ekonomija, XII Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja , Sremski Karlovci (2014).

6. Bajac, М., Boršoš, А., Multimedia literacy as a new educational paradigm; Zbornik radova E-learning 2012, Univerzitet Singidunum, Beograd (2012).

7. Bajac, M. Creative city and economic development; Predavanje po pozivu, 3rd Danube International Conference on Culture,Timisoara, Romenia, „Culture and Sustainable Development of Cities“,24 – 26 June 2015.

8. Bajac, М. Creative district: Youth Creative Polis; International Conference- Europe’s Capital is Culture – European Capitals of Culture and Hungary 2023. Pécs/Hungary, (2016)

9. Bajac, М. Model of evaluation of project Novi Sad- european capital of culture, Creative Europe Panel; Brussels, Belgium (2016), For New Bridges, Aplication book, Novi sad European Capital of Culture 2021.

10. Bajac, М. Action plan for the creative industries development in Novi Sad; Third International Creative Industries Conference, Novi Sad, Srbija (2016)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Momčilo Bajac
Imejl-adresa: momcilo.bajac@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/momcilo-bajac