Prof. dr

Mirjana Stevanović

Vanredni profesor

 

Mirjana Ivana Stevanović rođena je 09.05.1970. u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu je završila u Glibovcu, a srednju O.C. „ŽikicaDamnjanović“ kao đak generacije. Više obrazovanje je stekla 1995. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Fakultet za menadžment u Zaječaru, Univerzitet Megatrend, završava 2001. godine i stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Stručni ispit je položila u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu 24.02.2005. u Beogradu. Magistraturu upisuje 2005. na istom fakultetu, a zvanje magistra ekonomskih nauka stiče 31.01.2009.–tema „Istraživanje uticajnih parametara na efektivnost biznis plana“. Prijavljuje doktrorsku disertaciju 16.03.2009. na Fakultetu za menadžmet u Zaječaru gde i doktorira na temi „Poreski system Srbije i njegova primena u praksi“ 07.12.2011. i stiče zvanje doktora ekonomskih nauka.

Svoj radni vek je počela i radila u državnoj upravi sedamnaest godina gde je stekla bogato iskustvo i to posebno iz oblasti poreskog sistema i poreske politike. Svoju akademsku karijeru počinje 2012. na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, Čačak. 2013/2014 radi sa 90% radnog angažovanja na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac, a sa 10 % je angažovana 2013. na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, gde je  birana u zvanje docenta.

Na Fakultetu za menadžment Sremski Karlovci, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ prelazi 14.02.2017. gde je birana u zvanje vanrednog profesora.

Recezent je naučno-stručnog časopisa „Trendovi u poslovanju“, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac; International conference „Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia; „Journal of Economics and Management-Based on new Tecnhologies“ (JEMoNT) Vrnjačka Banja, Serbia; „International Review“, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia. Od 2015. Godine član uredništva u naučno-stručnom časopisu „Trendovi u poslovanju“ izdavača VPŠSS „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac.

 

Predmeti
Korporativne finansije, Finansijski menadžment, Makroekonomija
Udžbenici i monografije

1. Stevanović, M., (2009). „Istraživanje uticajnih parametara na efektivnost biznis plana“, Grafos – Smed. Palanka, ukupno 266 strana. [ISBN 978-86-85685-28-6, COBISS.SR – ID 157208076]

2. Stevanović, M., (2012), „Analiza poreske politike i poreskog sistema Srbije u periodu od 2000. do 2009. godine“, Starprint plus Smed. Palanka, ukupno strana 274. [ISBN 978-86-89275-00-1. COBISS.SR – ID 192306444]

3. Stevanović, M., Gajić. A., Lukić, LJ., (2014) „Organizacija preduzeća“ – udžbenik, VPŠSS „Prof. dr Radomir Bojković“, ICIM, Kruševac, ukupno strana 218. ISBN 978-86-7566-041-5 COBISS.SR-ID 210677260

4. Stevanović, M., Anćelić, S., (2014) „Ekonomika preduzeća-praktikum“, VPŠSS „Prof. dr Radomir Bojković“, ICIM, Kruševac, ukupno strana 181. ISBN 978-7566-042-2 COBISS.SR-ID 210678540

5. Stevanović, M., (2012) „Leksikon poreskih pojmova“, Starprint plus Smed. Palanka, ukupno 197 strana [ISBN 978-86-89275-03-2. COBISS.SR – ID 193693196]

Naučni i stručni radovi

1. Stevanović, M., Vujičić, S., Gajić, A., (2017), „Gross domestic product estimation based on electricity utilization by artificial neural network“, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 489, 1 january 2018. str. 28-31., Elsevier M. Miletić & S. Miletić, Performance of Value at Risk in the midst of the Global Financial Crisis in selected CEE Emerging capital markets, Economic Research- Ekonomska Istraživanja, Volume 28, Issue 1, Routledge Taylor & Francis Group, London, U.K. 2015, pp. 132-166

2. Nikitović, Z., Vujčić, S., Stevanović, M., (2017), „Fostering Entrepreneurial Marketing“ Insights and potential sources of new entrepreneurial growth Fostering entrepreneurial marketing, Str. 269-284

3. Stevanović, M., (2016) „The role of financial perspective of entrepreneurship and rural development for the purpose of strengthening Serbian economy“, SIM 2015. 13th International Symposium in Management, Management During and After the Economic Crisis, 9-10 october 2015. Timosoara, Romania, Universitea Politehnica din Timosoara, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 221., 7 jun (2016) str. 254-261., Science Direct, Elsevier,

4. Stevanović, M., Gajić, A., Mihajlović, D., Gajić, M., (2013) „Analysis of contributions as the primary source of funding compulsory social insurance in Serbia“, Technics Technologies Education Management (TTEM), Vol. 8, No. 4 (2013), str. 1751-1756, [ISSN 1840-1503] (JIF2012=0,414, Engineering, Multidisciplinary #67/90,).

5. Gajić, A., Stevanović, M., Gajić, M., (2013) „Gray economy and tax evasion in Serbia“, Technics Technologies Education Management (TTEM), Vol. 8, No. 4 (2013), str. 1723-1730. [ISSN 1840-1503] (JIF2012=0,414, Engineering, Multidisciplinary #67/90,).

6. Stevanović, M., Marković, M., Vujičić, S., (2015) „Financing of local self-government and importance of e-government for the purpose of effective taxation“, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering, Romania, Volume XXIV(XIV) str. 102-108. ISSUE#3, 2015. [ISSN 1583-0691] Cncsis accreditation 2002-2004., “Clasa B” 2005-2006., “Clasa B+” 2007-2011. CNCSIS „Clasa B+“ DOI: 10.15660/AUOFMTE.2015-3.3184

7. Stevanović, M., (2014), „The importance of family business in the funkction of economic prosperity of Serbian family and Serbia“, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering, Romania, str. 239-243. ISSUE#3, decembar 2014. [ISSN 1583-0691] Cncsis accreditation 2002-2004., “Clasa B” 2005-2006., “Clasa B+” 2007-2011. CNCSIS „Clasa B+“ (JIF2011=13.069), IF 1.963 DOI: 10.15660/AUOFMTE.2014-3.3061

8. Stevanović, M., Gajić, A., (2013) „Analysis of development of the tax system in Serbia“ ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering, Romania, str. 300-305., Volume XII(XXII) nr. 2. septembar 2013. [ISSN 1583-0691] Cncsis accreditation 2002-2004., “Clasa B” 2005-2006., “Clasa B+” 2007-2011. CNCSIS „Clasa B+“ (JIF2011=13.069) DOI: 10.15660/AUOFMTE.2013-2.2931

9. Stevanović, M., Gajić, A., (2013) „Buget analysis of theRepublic of Serbia for the period from 2003 to 2009“ ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering, Romania, str. 306-310., Volume XII(XXII) nr. 2. septembar 2013. [ISSN 1583-0691] Cncsis accreditation 2002-2004., “Clasa B” 2005-2006., “Clasa B+” 2007-2011. CNCSIS „Clasa B+“ (JIF2011=13.069) DOI: 10.15660/AUOFMTE.2013-2.2931

10. Stevanović, M., Gajić, A.,(2013) „Analysis of corpotare income tax in Serbia in the period of time from 2003 to 2009 year“ ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering, Romania, str. 295-299., Volume XII(XXII) nr. 2. septembar 2013. [ISSN 1583-0691] Cncsis accreditation 2002-2004., “Clasa B” 2005-2006., “Clasa B+” 2007-2011. CNCSIS „Clasa B+“ (JIF2011=13.069) DOI:10.15660/AUFMTE.2013-2.2937S.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Mirjana Stevanović
Imejl-adresa: mirjana.stevanovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/mirjana-stevanovic