Prof. dr

Milan Đuričić

Redovni profesor

 

Milan Đuričić rođen je 17. jula 1973. godine u Užicu, gde je završio snovnu i srednju školu. Diplomske studije završio je 1998. godine na Fakultetu organizacionih nauka Beogradskog univerziteta i stekao zvanje diplomirani inženjer organizacionih nauka. 2003. godine završava magistarske studije na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“ u Beogradu. 2010. godine brani doktorsku disertaciju na temu „Istraživanje modela tehnološkog razvoja poslovnih sistema u metaloprerađivačkoj industriji“, na Fakultetu za industrijski menadžment Univerziteta „Union“ Beograd. Akademsku karijeru započeo je 2010. godine na Fakultetu za industrijski menadžment, kada je izabran u zvanje docenta. 2012. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora, a 2016. u zvanje redovnog profesora.

Od oktobra 2017. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, Sremski Karlovci, Univerziteta Union Nikola Tesla.

Osnovna istraživačka oblast mu je menadžment, upravljanje projektima. Autor je više desetina naučnih i stručnih radova, udžbenika i monografija. Uzimao je učešće na mnogim domaćim i međunarodnim projektima, od kojih se ističu TEMPUS projekat Evropske unije JPHES 158781 Occupational safety and health – degree curricula and lifing learning (Bezbednost i zdravlje na radu – obrazovni programi i doživotno učenje), kao i TEMPUS projekat Evropske unije MHTSPS – Modernization and harmonization tourism study programs in Serbia. Tokom karijere ostvario je 127 naučnih bodova objavljujući radove u naučnim časopisima, monografije, zbornike i druge publikacije.

 

Predmeti
Menadžment odlučivanja, Marketing menadžment, Strategijski menadžment, Upravljanje razvojem, Osnove menadžmenta
Udžbenici i monografije

1. Đuričić M.M., Menadžment, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Mladenovac, 2013.

2. Đuričić M.M., Preduzetnički menadžment, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Mladenovac, 2015.

3. Đuričić R.M., Đuričić M.M., Antonijević M., Nikitović Z., Krstić J. i I.N. Milutinović, Upravljanje projektima, Visoka poslovno-tehnička Užice, Užice, 2015.

4. Đuričić R.M., Đuričić M.M., Green Tourism development in Serbia, in Toward green economy: opportunities and obstacle for Western Balkan countries, Edited by Mirjana Radović-Marković, Z. Nikitović, and D. Jovančević, 2015., Library of Congres Control Number: 2015902232, ISBN: Hardcover: 978-1-5035-3294-5; Softcover: 978-1-5035-3295-3; eBook : 978-1-5035-3296-0; p. 183-199.

5. Đuričić M.M., Đuričić R.M., Aćimović-Pavlović Z., Different Approaches to Entrepreneural Learing: Learing by doing, in Entrepreneurship, Finance and Education in the Digital Age, Edited by Mirjana Radović-Marković, Jelena Kocović LAP Lambert Academic, Radmila Grozdanić, Saarbrucken Deutsschland, 2013.

Naučni i stručni radovi

1. Đuričić M.M., Đuričić R.M., Krstić M., Aćimović-Pavlović Z. i I.N. Milutinović, Technological Development model for metal processing Industry of Serbia, Metalurgia international (2013), vol XVIII, No 6-2013, ISSN 1582-2214, str. 63-67.

2. Đuričić M.M., Aćimović-Pavlović Z., Đuričić R.M., The Effect of Technological Parameters on the Structure and Properities of Cold Sintered Iron (Article), Metalurgia international (2012), vol 17, br. 7, str. 5-9.

3. Antonijević, D.М., Đuričić, M.M., Đuričić, R.M., Development of eco-tourism its importance, challenges and students participation in educational processes, Papers Proceedings/ 2nd International Conference „Higher Education in Function of Sustainable Development of Tourism in Serbia and Westrern Balkans“ within 8th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2015, October 2015, Užice, Editors: Milutin R. Đuričić, Miloš Jovanović and Nenad Milutinović, pp.1-14.

4. Avakumović J., Đuričić. M.M., Economic Analysis of impact on the Environment, „SED 2012“, 5th International Cenference „SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN
FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ Proceedinngs, 4-5 October 2012., Užice Serbia, (ISBN 978-86-83573-26-4), p.p. 6-34 – 6-37.

5. Čeganjac Z., Kostadinović J., Đuričić M.M, Importance of Management in Information systems, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije MENADŽMENT 2012, ICIM plus, Mladenovac, 2012.

6. Čeganjac Z., Mihailović Đ, Kostadinović J., Đuričić M.M., Organizational and individual Features of the Employers and their Influence on the Human Mistake, 15th International Conference dependabiluty and quality management, Belgrade, 28-29. jun, Proceedings, Quality Engineering, 2.39, str. 328-337. ISBN 978-86-86355-10-2, COBISS.SR-ID 191715596

7. Pavlović, M., Đuričić M.M., Sarvan, M., Klisura, F., Aćimović-Pavlović Z.: The effect of plasma influence on quality of aluminium castings, Professional Bulletin IPI, Zenica, BiH, 31, (2015), 53-58.

8. Đuričić M.M., Krstić M., Đorđević Lj., Relevantni aspekti tehnološkog razvoja i organizacije proizvodno-poslovnih sistema, Pregledni rad, IMK-14 – Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 115-121, 2009.

9. Đuričić M.M., Đuričić R.M., Naša iskustva u uspostavljanju QC-a i QMC-a i šanse za poslovnu izvrsnost, Menadžment totalnim kvalitetom, No 2, Vol 31, 2003, str. 352-357.

10. Đuričić M.M., Đuričić R.M., Kako odrediti potrebe kadrova u TQM-u?, Menadžment totalnim kvalitetom, No 2, Vol 26, 1998, str. 133-136.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Milan Đuričić
Imejl-adresa: milan.djuricic.17@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/milan-djuricic