Mentorske grupe

Mentoring 

Jedna od specifičnosti rada na FAM-u,ali i najznačajnija aktivnost u radu sa studentima (osim nastave) jeste postojanje mentorskih grupa.

Suština postojanja mentorskih grupa je unapređenje komunikacije studenata i Fakulteta i zajedničko rešavanje svih eventualnih problema koji se pojavljuju tokom studiranja.


Namera je da se kroz rad mentorskih grupa stvori poverenje i poštovanje između studenata i zaposlenih na FAM-u, u nadi da će se studenti što pre uklopiti u kulturu FAM-a. Na početku školske godine studenti se dele u manje grupe (15-25 članova u grupi) i svakoj grupi se određuje mentor iz redova nastavnog osoblja Fakulteta.

Rad u mentorskim grupama na FAM-u našim studentima omogućava:

 • da se brža i lakše socijalizaciju i prilagode uslovima studiranja;
 • da bolje razumevanje pravila studiranja, što se ostvaruje putem stručnog tumačenja od strane mentora;
 • da lakše identifikuju prikriveni ili stvarni problema i da lakše pristupe njegovom rešavanju;
 • da ostvare neophodno poštovanje, razumevanje i prihvatanje njihovih obaveza;
 • podsticanje bolje komunikacije i oslobađanje od straha javnog nastupa;
 • smanjivanje otpora prema promenama sa kojim se sreću u načinu rada na Fakultetu;
 • dobijanje povratne informacije od menadžmenta Fakulteta;
 • analizu pitanja aktuelnih za studente;
 • da prikupe ideja za bolju organizaciju rada.

Za mentore rad u mentoskim grupama daje mogućnost aktivnog slušanja svega što studenti imaju potrebu da kažu, bez „moralisanja, propovedanja i naturanja rešenja“ (osim u slučaju kada su u pitanju postavljena pravila).

Prvi čas na Fakultetu za menadžment ostavljen je za prvi mentorski sastanak. Svi brucoši jedne mentorske grupe imaju intervju – radionicu, tj. razgovor – upoznavanje sa budućim mentorom i međusobno. Ova radionica se koristi za predstavljanje brucoša međusobno, a i predstavljanje mentora svojoj grupi. Takođe, brucoši postavljaju detaljnija pitanja oko načina studiranja na FAM-u. Na prvim sastancima mentorskih grupa se prorađuje ova brošura. Vreme za mentorske grupe je predviđeno rasporedom. Na mentorskim grupama se razrađuje i PARTNERSKI SPORAZUM.

Mentori u školskoj 2014/2015. godini
Mentori I godine
Mentorska grupa Mentor
Redovni studenti – sva tri studijska programa MA Maja Vojinović
Studenti koji studiraju uz rad i – sva tri studijska programa Mr Tijana Savić Tot
Studenti koji studiraju na daljinu – sva tri studijska programa Mr Tijana Savić Tot

 

Mentori II godine
Mentorska grupa Mentor
Redovni studenti – Operativni menadžment MA Milan Bubulj
Redovni studenti – Poslovna informatika Mr Ivan Šćepanović
Redovni studenti – Menadžment u medijima MA Ana Lakatoš
Studenti koji studiraju uz rad – sva tri studijska programa Mr Tanja Radošević

 

Mentori III godine
Mentorska grupa Mentor
Redovni studenti – Operativni menadžment MA Sonja Ivković
Redovni studenti – Poslovna informatika MA Danijel Kadarjan
Redovni studenti – Menadžment u medijima MA Danko Damjanović
Studenti koji studiraju uz rad – sva tri studijska programa Tatjana Ćirilović

 

Mentori IV godine
Mentorska grupa Mentor
Redovni studenti – Operativni menadžment Mr Mirjana Fišer
Redovni studenti – Poslovna informatika MA Branko Bukvić
Redovni studenti – Menadžment u medijima Msc Dubravka Radaković
Studenti koji studiraju uz rad – sva tri studijska programa Msc Zita Buzaši

 

Mentori – MAS – Strategijski menadžment
Mentorska grupa Mentor
Svi studenti Maja Dimić

 

Najave dešavanja

 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 25/092014
 • 14/072014
 • 16/062014
 • 26/052014
 • 13/052014
 • 18/022014
 • 24/122013
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 24/092014
 • 30/062014
 • 04/062014
 • 20/052014
 • 07/052014
 • 13/022014
 • 19/112013
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014
 • 11/092014
 • 30/062014
 • 02/062014
 • 19/052014
 • 28/022014
 • 04/022014
 • 05/112013

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 24/082015
 • 22/062015
 • 29/052015
 • 18/052015
 • 11/052015
 • 16/042015
 • 08/042015
 • 24/032015
 • 05/032015
 • 19/022015
 • 10/022015
 • 09/022015
 • 30/012015
 • 27/012015
 • 21/012015
 • 22/082015
 • 11/062015
 • 25/052015
 • 15/052015
 • 11/052015
 • 15/042015
 • 01/042015
 • 11/032015
 • 03/032015
 • 11/022015
 • 10/022015
 • 09/022015
 • 29/012015
 • 22/012015
 • 20/012015
 • 20/082015
 • 04/062015
 • 22/052015
 • 12/052015
 • 11/052015
 • 11/042015
 • 31/032015
 • 09/032015
 • 27/022015
 • 11/022015
 • 09/022015
 • 05/022015
 • 28/012015
 • 22/012015
 • 19/012015