Mentorske grupe

Mentoring 

Jedna od specifičnosti rada na FAM-u,ali i najznačajnija aktivnost u radu sa studentima (osim nastave) jeste postojanje mentorskih grupa.

Suština postojanja mentorskih grupa je unapređenje komunikacije studenata i Fakulteta i zajedničko rešavanje svih eventualnih problema koji se pojavljuju tokom studiranja.

Namera je da se kroz rad mentorskih grupa stvori poverenje i poštovanje između studenata i zaposlenih na FAM-u, u nadi da će se studenti što pre uklopiti u kulturu FAM-a. Na početku školske godine studenti se dele u manje grupe (15-25 članova u grupi) i svakoj grupi se određuje mentor iz redova nastavnog osoblja Fakulteta.

Rad u mentorskim grupama na FAM-u našim studentima omogućava:

 • da se brža i lakše socijalizaciju i prilagode uslovima studiranja;
 • da bolje razumevanje pravila studiranja, što se ostvaruje putem stručnog tumačenja od strane mentora;
 • da lakše identifikuju prikriveni ili stvarni problema i da lakše pristupe njegovom rešavanju;
 • da ostvare neophodno poštovanje, razumevanje i prihvatanje njihovih obaveza;
 • podsticanje bolje komunikacije i oslobađanje od straha javnog nastupa;
 • smanjivanje otpora prema promenama sa kojim se sreću u načinu rada na Fakultetu;
 • dobijanje povratne informacije od menadžmenta Fakulteta;
 • analizu pitanja aktuelnih za studente;
 • da prikupe ideja za bolju organizaciju rada.

Za mentore rad u mentoskim grupama daje mogućnost aktivnog slušanja svega što studenti imaju potrebu da kažu, bez „moralisanja, propovedanja i naturanja rešenja“ (osim u slučaju kada su u pitanju postavljena pravila).

Prvi čas na Fakultetu za menadžment ostavljen je za prvi mentorski sastanak. Svi brucoši jedne mentorske grupe imaju intervju – radionicu, tj. razgovor – upoznavanje sa budućim mentorom i međusobno. Ova radionica se koristi za predstavljanje brucoša međusobno, a i predstavljanje mentora svojoj grupi. Takođe, brucoši postavljaju detaljnija pitanja oko načina studiranja na FAM-u. Na prvim sastancima mentorskih grupa se prorađuje ova brošura. Vreme za mentorske grupe je predviđeno rasporedom. Na mentorskim grupama se razrađuje i PARTNERSKI SPORAZUM.

Mentori u školskoj 2015/2016. godini
Mentori I godine
Mentor svih grupa I godine –  doc. dr Marijana Milunović

 

Mentori II godine
Mentor svih grupa izuzev grupe „TR“ – Maja Vojinović Tomašević
Mentor grupe „TR“ – MA Branko Bukvić

 

Mentori III godine
Mentor grupe „Operativni menadžment“ i grupe „Inženjerski menadžment“ i grupe „TR“ – MA Milan Bubulj
Mentor grupe „Menadžment u informacionim tehnologijama“ – Mr Ivan Šćepanović
Mentor grupe „Menadžment u medijima“ – MA Ana Lakatoš

 

Mentori IV godine
Mentor grupe „Inženjerski menadžment“ – MA Sonja Ivković
Mentor grupe „Menadžment u informacionim tehnologijama“ – MA Danijel Kadarjan
Mentor grupe „Menadžment u medijima“ – MA Danko Damjanović
Mentor grupe „TR“ – Tatjana Ćirilović

Najave dešavanja

 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 24/092014
 • 30/062014
 • 04/062014
 • 20/052014
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014
 • 11/092014
 • 30/062014
 • 02/062014
 • 19/052014
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 25/092014
 • 14/072014
 • 16/062014
 • 26/052014
 • 13/052014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 25/052016
 • 05/052016
 • 04/052016
 • 26/042016
 • 16/042016
 • 09/022016
 • 18/012016
 • 14/122015
 • 05/122015
 • 25/112015
 • 16/112015
 • 02/112015
 • 07/102015
 • 17/092015
 • 11/092015
 • 24/052016
 • 05/052016
 • 27/042016
 • 25/042016
 • 18/022016
 • 09/022016
 • 26/122015
 • 14/122015
 • 03/122015
 • 23/112015
 • 10/112015
 • 21/102015
 • 02/102015
 • 16/092015
 • 04/092015
 • 14/052016
 • 04/052016
 • 27/042016
 • 16/042016
 • 12/022016
 • 09/022016
 • 22/122015
 • 07/122015
 • 01/122015
 • 23/112015
 • 04/112015
 • 08/102015
 • 01/102015
 • 14/092015
 • 01/092015