Osnovne akademske studije - Menadžment u informacionim tehnologijama

Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama

Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama predstavlja interdisciplinarne osnovne akademske studije. Interdisciplinarnost se ogleda u tome što su studije sačinjene od disciplina inženjerskog, menadžerskog i od disciplina informatičkog profila. Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata u oblasti inženjerskog menadžmenta i informacionih tehnologija radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja procesa upravljanja informacionim tehnologijama na principima inženjerstva i strateškog promišljanja.

Cilj programa je osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima

Savremene metode upravljanja zasnivaju se na upravljanju u realnom vremenu. Za takav vid upravljanja neophodna je visoka kompjuterska pismenost. Na ovom studijskom programu studenti će se posebno edukovati za primenu savremenih informacionih tehnologija.

Ciljevi Menadžmenta u informacionim tehnologijama predstavljaju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim veštinama kao i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Studenti stiču kompetencije za samostalno organizovanje poslovanja i upravljanje informatičkim centrima u organizacijama različitih delatnosti.

Nastava na studijskom programu se organizuje izvođenjem predavanja, vežbi i putem obavljanja stručne prakse. Vežbe se izvode u malim grupama, u računarskim laboratorijama. U okviru seminarskih radova, a u skladu sa predviđenim nastavnim planovima i programima, studenti samostalno, timski i uz pomoć mentora, teorijski ili empirijski istražuju i obrađuju određene informatičke probleme.

U izvođenju teorijske i praktične nastave zastupljene su sve savremene nastavne metode, koristi se savremena hardverska i softverska oprema. 

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je Diplomirani inženjer menadžmenta.

Savladavanjem studijskog programa Menadžment u informacionim tehnologijama student stiče sledeće opšte sposobnosti:
- sistematsko poznavanje i razumevanje oblasti inženjerskog menadžmenta i savladane veštine i metode donošenja odluka u procesu upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima;
- sposobnost da koordiniraju i harmonizuju organizacionu strukturu i tehnologiju u visoko-tehnološkim preduzećima;
- sposobnost da razumeju vezu između procesa, ljudi i tehnologije i da u skladu sa tim donose odluke koje se zasnivaju na principima društveno odgovornog ponašanja.

Predmetno-specifične kompetencije koje se stiču kroz studiranje Menadžmenta u informacionim tehnologijama:
- poznavanje metodologije upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima;
- vladanje upotrebom informacionih tehnologija u procesu upravljanja;
- sposobnost kontinuiranog praćenja savremenih dostignuća u struci.

Svrha studijskog programa Menadžment u informacionim tehnologijama je obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih kompetencija za sledeće profesije:
- rukovodilac računskog centra (IT sektora, službe i sl.);
- sistem analitičar (projektant IS);
- projektant i administrator baza podataka;
- projektant i administrator računarskih mreža;
- menadžer za IT bezbednost;
- programer – razvoj aplikativnog softvera.

Sadržaj programa korespondira najsavremenijim dostignućima iz IT sektora i usaglašen je sa evropskim programima sličnog profila.
U okviru studijskog programa organizovane su sekcije, koje pomažu studentima u ovladavanju određenim informatičkim alatima i veštinama i za koje se izdaju odgovarajući sertifikati.
Studentima je omogućeno i da, kroz nastavu ili posebnom obukom i polaganjem ispita, steknu međunarodno priznat ECDL sertifikat (evropska računarska vozačka dozvola).

Najave dešavanja

 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 13/042018
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 04/042018
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016