Doc. dr

Marko Konjikušić

Docent

 

Marko Konjikušić je rođen 10.11.1979. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju ekonomsko – trgovinsku školu je završio u Zrenjaninu. Diplomske studije je završio 2003. godine, na Fakultetu za menadžment, gde je završio i magistarske studije, 2007 godine. U martu 2012. godine odbranio je doktorsku tezu  „Značaj berze kao finansijske institucije u tranzicionom periodu – komparativna analiza“ na Univerzitetu Privredne akademije – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

Od 1999. godine je zaposlen u privatnoj firmi „Premi Trade“ DOO iz Zrenjanina, na mestu knjigovođe, a od 2007. godine na mestu finansijskog direktora.

Akademsku karijeru započeo je 2015. godine kada je izbran u zvanje docenta na Fakultetu za menadžment (Univerzitet „Union – Nikola Tesla“) .

Osnovna istraživačka oblast mu je ekonomija, menadžment i organizacija preduzeća.

 

Predmeti
Osnove menadžmenta, Strategijski menadžment
Udžbenici i monografije

1. M. Konjikušić, Spoljnotrgovinsko poslovanje, Beoštampa, Beograd, 2008

Naučni i stručni radovi

1. M. Konjikušić, Pravni i ekonomski aspekti kreditnih poslova, Pravo – teorija i praksa, Novi Sad, 2010, br. 9 – 10, str. 129 – 142

2. P. Mirković, M. Konjikušić, Uloga fiskalnog saveta i ostvarivanje nezavisnosti u radu, Evropsko zakonodavstvo, Beograd, 2014, br. 49 – 50, str. 258 – 272

3. M. Carić, P. Mirković, M. Konjikušić, Municipalne obveznice kao hartije od vrednosti – argumenti za i protiv, Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa „ Pravnički dani prof. dr. Slavko Carić“, Novi Sad, 2015, str. 33 – 43

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Marko Konjikušić
Imejl-adresa: marko.konjikusic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: www.famns.edu.rs/marko-konjikusic