MA

Marija Grbović

Asistent

 

Marija (devojačko Stipić) Grbović, rođena je 21.7.1967.god. u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, Matematičku gimnaziju, završila je u Beogradu sa odličnim uspehom.U mladosti se aktivno bavila ritmičkom gimnastikom i bila standardni član juniorske i seniorske reprezentacije Jugoslavije u periodu od 1978-1983, čime je stekla zvanje vrhunskog sportiste Jugoslavije. Diplomske studije završava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu odsek ritmička gimnastika i na Fakultetu za menadžment u sportu 2006.god. a master studije završava na Fakultetu za menažment u sportu, Alfa univerziteta 2010. godine. 2013. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu za poslovne studije i pravo smer menadžment i biznis Univeziteta “Union Nikola Tesla”. 0d 1995.god. do 2010.godine radila je u baletskoj školi “Lujo Davičo” kao profesor na predmetu primenjena gimnastika.

Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa univerziteta, kao saradnik u nastavi gde 2010. stiče zvanje asistenta. Od 2012.god. na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo radi kao asistent u nastavi, a od oktobra 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“. Autor je mnogih radova iz oblasti menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa i manadžmenta u sportu.

 

Predmeti
Osnove menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa
Udžbenici i monografije

1. Grbović,M.: Uloga i značaj inovacija u razvoju tehnologije proizvoda i procesa II Monografija Inovacije patenti i pronalazaštvo, Izdavači institucije Ruske akademije nauka, državni univerziteti iz RF i Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, 2017

Naučni i stručni radovi

1. Grbović,M. et al: Uloga menadžmenta znanja u modernom biznisu, Internacionalan časopis za ekomoniju i pravo, ISSN 2217-5504, 2014, vol. 4, br. 10, Beograd, 2014

2. Grbović, M.: Menadžment u strategiji razvoja školskog sporta u Srbiji, ,III Internacionalna konferencija Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo,Beograd, 2014

3. Grbović, M: Žene lideri u sportu, II Sted Konfererencija, Banja Luka, 2013

4. Grbović,M.: Uloga akrobatike u drugim takmičarskim disciplinama, Međunarodna naučna konferencija,Ohrid, 2013

5. Grbović,M. et al.: “Medadžment ljudskih resursa iz perspective modernih lidera u sportu”, II Internacionalna konferencija “Zapošljavanje,obrazovanje i preduzetništvo“, Beograd, 2013

6. Grbović,M.,et al.: Uloga i značaj menadžera u profesionalnom sportu, IX Međunarodna naučna konferencija tematski zbornik radova, FMS, Beograd 2013.

7. Grbović,M.,: Akrobatika u takmičarskim sastavima u ritmičkoj gimnastici, definisana pravilima za ocenjivanje ,VI Međunarodni simpozijum “Sport i zdravlje”,Tuzla 2013.

8. Grbović,M., et al.:” Ekološko obrazovanje kroz analizu EPA treninga”, I Internacionalna konferencija “Zapošljavanje,obrazovanje i preduzetništvo“,Beograd, 2012.

9. Grbović,M..: Fizička priprema u ritmičkoj gimnastici, VI Međunarodna naučna konferencija tematski zbornik radova, FMS, Beograd 2010.

10.Grbović, M.: Razvoj gipkosti u ritmičkoj gimnastici, V Međunarodna naučna konferencija tematski zbornik radova, FMS, Beograd 2009.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Marija Grbović
Imejl-adresa: grbovicmarija@hotmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/marija-grbovic