MA

Maja Vojinović Tomašević

Nastavnik stranog jezika

 

Maja Vojinović rođena je 05.01.1979. u Podgorici. Osnovne akademske studije-četvorogodišnje završila je na državnom Univerzitetu, Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu na odseku za anglistiku gde je stekla zvanje Profesor engleskog jezika i književnosti. Paralelno sa anglistikom studirala je i medicinu na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu skoro 3 godine. Master studije završila je 2010. godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu odbranom završnog rada: “Komparativna studija visokoškolskog obrazovanja u Anglo-saksonskim zemljama i Srbiji sa aspekta primenljivog znanja“. Maja Vojinović je upisala doktorske studije na Univerzitetu Džon Nezbit u Beogradu 2016.godine na departmanu za kulturu i medije. Radnu karijeru započela je 2004. godine a akademsku karijeru 2008. godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu pod Univerzitetom Alfa u Beogradu. Od oktobra 2008.godine do danas radi na Fakultetu za menadžment sa sedištem u Sremskim Karlovcima, Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd. Osnovna istraživačka oblast su joj strani jezici, komunikacija, prevodilaštvo u pisanoj formi, mediji, menadžment, kultura, interdisciplinarnost, moderni diskurs, film, digitalna fotografija, estetika; poseduje odlične organizacione sposobnosti, analitičke veštine i komunikacione sposobnosti. Uvek glasa za kooperativnost, timski rad, učenje i usavršavanje. Njene interesne sfere su jezici, znanja iz oblasti menadžmenta, medija, komunikologije,odnosa sa ljudima i unapređenje profesionalnih veština. Ima iskustva u individualnom i timskom radu. Autor je na desetine naučnih i stručnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima.

Član je Udruženja ELTA, Udruženja stranih profesora i predavača širom našeg regiona, sarađuje sa Institucijom British Council u Beogradu, Unesko Katedrom na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Član je Američkog kutka u Novom Sadu, sarađuje i sa Oxford University Press, Beograd, Longman Pearson, Krovna organizacija mladih, Beograd, Udruženje Umjetnost bez granica iz Bara, u saradnji je i sa lokalnim javnim emiterima Crne Gore, član je Umetničkog Saveta Udruženja Umjetnost bez granica koji broji veliki broj svetski poznatih imena iz domena umetnosti i kulture. Učestvovala je na velikom broju seminara, predavanja, međunarodnih manifestacija, konferencija, književnih večeri, prezentacija, Mediji i PR, potpisnica je mnogih prevodilačkih autorskih univerzitetskih radova. Radila je i na akreditaciji univerzitetskih ustanova. U slobodno vreme, putuje, piše, bavi se dokumentarnim filmom i digitalnom fotografijom, prevodi i učestvuje u projektima za borbu protiv nasilja u porodici nad ženama i decom; učestvuje u izradama nacrta zakona protiv nasilja pri Vladi Republike Srbije.

Svojim originalnim idejama dala je doprinos i u svetu dokumentarnog filma. Početkom 2017. godine učestvovala je u snimanju i realizaciji dokumentarnog filma „Put kroz san 2017“, prvenstveno kao idejni tvorac a potom i kao učesnik filma u režiji Gorana Musića. Film je snimljen na teritoriji Sarajeva i Bara. Ubrzo nakon toga, snimila je još dva kratka dokumentarna filma pod nazivom: „Duša Zlatibora“ i „Zapisi sa Zlatibora“, 2018. godine. Maja Vojinović je jedan osnivača i članova Organizacionog odbora „Prvo Crnogorsko kulturno društvo u Skandinaviji“, sa sedištem u Kristijanstadu koje je u februaru mesecu 2017. godine i zvanično registrovano od strane švedskih vlasti.

 

Predmeti
Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3, Engleski jezik 4, Poslovni engleski jezik 1, Poslovni engleski jezik 2
Naučni i stručni radovi

1. M. Vojinović, V. Šćepanović, I. Šćepanović, Etika u sajber svetu, Zbornik Radova 2007., Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja 2007, Novi Sad.

2. M. Vojinović i I. Šćepanović, Korelacija privrednog rasta i razvoja informatičkog društva, Zbornik Radova 2007., Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja 2007, Novi Sad.

3. M. Vojinović, Komparatvna studija visokoškolskog obrazovanja u Anglosaksonskim zemljama i Srbiji sa aspekta primenljivog znanja, Alfa Univerzitet, 2010, Beograd.

4. M.Vojinović Tomašević i A. Lakatoš, Metode u obrazovanju, Zbornik Radova 2012., Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja 2012, Sremski Karlovci.

5. M.Vojinović Tomašević i A. Lakatoš, Multimedija, Zbornik Radova 2012., Međunarodna naučno-stručna konferencija Mostovi medijskog obrazovanja 2012, Novi Sad.

6. M.Vojinović Tomašević, Razmena znanja u nastavi i van nastave, Zbornik Radova 2012., Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja 2012, Sremski Karlovci.

7. M. Vojinović Tomašević, Akronimi-jezik menadžera, Zbornik Radova 2015., Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja 2015, Sremski Karlovci.

8. M.Vojinović Tomašević, Anglicizmi u oblasti menadžmenta, Zbornik Radova 2015., Međunarodna naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja 2015, Sremski Karlovci.

9. M. Vojinović Tomašević, Učenje na daljinu kao jedan od oblika inovacije u budućnosti, Međunarodna naučno-stručna konferencija Inovacijama u budućnost 2016, Beograd.

10.M. Vojinović Tomašević, Critical analysis of interactional theory in working groups, International Conference-ITEMA 2017, Budimpešta.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime:
Maja Vojinović Tomašević

Imejl-adresa: vojinovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/maja-vojinovic-tomasevic