Kursevi za učenike srednjih škola

Prethodni ciklus kurseva je uspešno realizovan.

Novi ciklus kurseva je u pripremi.

FAM i Adriatik – Partnerstvo za budućnost

   0   0Read More

FAM na CHINA CEEC EDUCATION EXPO-u

   0   2Read More

Poseta prijatelja iz Vranja

   0   0Read More

FAM na BEST-u 2017

   0   0Read More

ERASMUS PLUS seminar u Berlinu

   0   0Read More

FAM i NBS – Edukativna tribina

   0   4Read More