Doc. dr

Jelena Avakumović

Docent

 

Jelena Avakumović rođena je 1985.godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Cleveland, OH, USA kao sportski stipendista. Jedna je od deset dobitnika diploma za najbolje srednjoškolce u USA, od strane Predsednika J.Busha jr.2004 god. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu za Poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union u Beograd, gde je 2013. odbranila i doktorsku disertaciju na temu „Menadžment marketinga u funkciji istraživanja primene alternativnih izvora energije u Republici Srbiji“. Na završnoj je godini doktorskih studija Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. U martu 2011. Godine Magistrirala na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski – Fakultet za turizam i ugostitetljstvo iz Ohrida.

Akademsku karijeru za počela je 2010. godine kao asistent na Fakultetu za Poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union, Beograd. Profesor je na više visokoškolskih ustanova.

Od 2017. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla. Osnovna istraživačka oblast joj je ekonomsko finasijski menadžment. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima.

 

Predmeti
Strategijski menadžment, Marketing menadžment, Strategijski marketing
Udžbenici i monografije

1. Avakumović Č., Avakumović J., „Marketing“, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, Beograd, 2011.

2. Avakumović Č., Avakumović J., „Strategijski marketing“, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, 2012.

3. Jarić D., Avakumović Č.,Avakumović J., „Ekonomika preduzeća“, Fakultet za poslovno indusrijski menadžment, Univerzitet Union, Beograd, 2013.

4. Avakumović Jelena., Avakumović J., „Ekonomika biznisa“, Visoka škola za dizajn tehnologju i menadžment, Beograd, 2016.

Naučni i stručni radovi

1. Cirovic N., Djuričić M., Avakumovic J., Energy efficiency on to examples of remote heating in Serbia, 11th International Scientific Conference, SED, Uzice.

2. Jelena Avakumovic, Avakumovic J.,(2016): Method of Financial Analysis and Impact on Quality of Decision Making, EuroEconomica, Vol.35, No2., Universitatea Danubius, Galati, Romania.

3. Avakumović J.,(2016), Značaj marketing inovacije na uspeh poslovanja malih i srednjih preduzeća, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016, Ekonomski fakultet, Subotica,19 maj 2016. pp276-281

4. Avakumovic Jelena, Avakumovic J.,: Digitalni marketing i njegov uticaj na ponašanje potrošača, Menadžment javnih nabavki, br. 2, strana 161-165, Centar za menadžment nabavki, Srbija

5. JelenaAvakumovic, Avakumovic J.(2015): Importance of Management of Inventory in Business Finance, 8th International Scientific Conference, SED, Oct.02th-03th, Uzice.

6. Avakumović J.., Avakumović Jelena., (2014): Potencijali biznisa, Ekonomika 60(1), 99-107.

7. Avakumovic J., Avakumovic Jelena (2013): Managing of electric production and possibilities of electricity from alternative sources, RevistaMetalurgia International, nr.6 page 68, Romania.

8. Avakumović J., (2013): Marketing proces dizajniranja u funkciji održivog razvoja, 18ti internacionalni naučni skup SM2013, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, 2013. pp798.

9. Avakumovic J., Avakumovic Jelena., Vujacic N.,(2012): Importance of risk management to investment projects, 20th International Science conference CO-MATH-TECH 2012, Trnava, Slovak Republic, October 10-12. p 236-241

10. Avakumovic J., Avakumovic C., Vujacic N.,(2011):  Management marketing in quality system, 4th International Scientific Seminar New trends in quality management, Institute of Industrial Engineering, Management,Faculty of Materials Science and technology STU, Bratislava  12-13 april 2011. pp16-20

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Jelena Avakumović
Imejl-adresa: jelena.avakumovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/jelena-avakumovic