Doc. dr

Ivan Šćepanović

Docent

 

Ivan Šćepanović je rođen u Beogradu 9. jula 1970. godine. Pohađa osnovni školu „25 maj“ na Novom Beogradu, 10. beogradsku gimnaziju na Novom Beogradu i Zemunsku gimnaziju posle kojih upisuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu smer Fizička hemija, kasnije Fakultet za fizičku hemiju. Nakon prenošenja bodova diplomira na temu Neurobuilder aplikacije za projektovanje i realizaciju veštačkih neuronskih mreža. Brani magistarski rad na temu Difuzija GNU/Linuks distribucija na desktop platformu u Srbiji kao i doktorsku disertaciju na temu Povezanost nekih dimenzija organizacione klime sa elementima inovativno/kreativnog radnog okruženja u organizacijama u Srbiji.

Od 2004. godine zaposlen je na katedri za informatiku Fakulteta za menadžment u Novom Sadu.

Izvodio je nastavu u svojstvu gostujućeg predavača na više fakulteta i visokih škola u zemlji i inostranstvu. Tokom školske 2011/12 godine radio je kao gostujući predavač na Visokoj školi za primenjene i pravne nauke Prometej u Banjaluci. Istraživačke oblasti kojima se bavi su poslovna informatika, inteligentni sistemi, elektronsko poslovanje i menadžment inovacija. Autor je i koautor 7 univerzitetskih udžbenika i 4 praktikuma/priručnika koji su izdati od strane izdavača iz zemlje i inostranstva. Autor je više desetina naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima ili izloženi na međunarodnim konferencijama. Dobitnik je nagrade Saveza pronalazača Vojvodine.

 

Predmeti
Informatika, Inteligentni sistemi, Elektronsko poslovanje, Informacioni sistemi, Kompjuterska grafika, Multimedija
Udžbenici i monografije

1. Šćepanović, I., Marković, N., Poslovna matematika, Prometej, Banja Luka, 2011. COBISS.BH-ID: 2295064 ISBN 978-99955-33-31-1

2. Šćepanović, I., Marković, N., Kvantitativne metode za ekonomiste,, Prometej, Banja Luka, 2012. COBISS.BH-ID: 2585368 ISBN 978-99955-33-35-9

3. Savić Z., Ristić I., Šćepanović I., Informatika, Cekom books, Novi Sad, 2009. COBISS. SR-ID: 236919815 ISBN 978-86-85943-74-4

4. Ristić, I., Šćepanović I., Poslovna informatika, Cekom books, Novi Sad, 2007.Ristić, I.,

5. Šćepanović I., Primenjena informatika, Cekom books, Novi Sad, 2009.

Naučni i stručni radovi

1. Petromanjanc L., Momčilović, O., Šćepanović I., Suggested Architecture Of Smart Metering System, P R O C E E D I N G S Of The R O M A N I A N A C A D E M Y Series A: Mathematics, Physics, Technical Science, Information Science, Academia Române. ISSN: 1454-9069., 2012.

2. Nikolić K., Abramović B., Šćepanović I., An approach to Synthesis and Analysis of Complex Recurrent ANN, NEUREL and IEEE Artificial Intelligence, IEEE CIS Chair,. pp. 79-84, 2006. Belgrade, ISBN: 1-4244-0433-9, INSPEC Accession Number: 9453139.

3. Scepanovic, I., Scepanovic, V., Simic, J., Organizational Communication Problem Survey, Annals Of The Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 1583 – 0691, Oradea, Romania, 2011.

4. Nikolić K., Šćepanović I., Stochastic Search-Based Neural Networks Learning Algorithms, NEUREL and IEEE Artificial Intelligence, 2008, Belgrade, IEEE CIS Chair, pp. 103-107. ISBN: 978-1-4244-2903-5, INSPEC Accession Number: 10397985.

5. Nikolić K., Šćepanović I., Functional organization and hierarchy of control levels in Homo sapiens CNS, NEUREL and IEEE Artificial Intelligence, 2012. Belgrade, IEEE CIS Chair,. pp. 203-208, Print ISBN: 978-1-4673-1569-2, INSPEC Accession Number: 13266475, 2012

6. Šćepanović, I., Andevski,M., Šćepanović, V., Kliček, T., (2011) „Studying The Factors Of Diffusion Of Free Software Linux Distributions In The Republic Of Serbia“, „Knowledge, Education, Media, , Fakultet za menadžment, Novi Sad ISBN: 978-86-85067-36-5 COBISS.SR.ID: (UDK): 004.451.9LINUX(497.11) pp. 133-156

7. Scepanovic, I., Scepanovic, V., Vidakovic, M., Free/Libre/Open Source Software Evaluation Problem, Annals Of The Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 1583 – 0691, Oradea, Romania, 2011.

8. Šćepanović, I., Kliček, T., Šćepanović, V., Andevski, M., The young and internet use, Bridges of Media Education, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2011.

9. Šćepanović, I., Poglavlje Od informacionog do inovacionog portala u monografiji Inovaciona kultura u Srbiji – mit ili realnost, monografija projekta: „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2006. ISBN 86-85067-14-6, COBISS.SR-ID 211694343 (str. 226-232)

10. Šćepanović, I., Poglavlje Komuniciranje putem WEB 2.0 servisa kao katalizator inovacije, poglavlje u monografiji Inovativnost, kreativnost, učenje – svakodnevno iskustvo uspešnog biznisa, poglavlje u monografiji projekta „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2010. ISBN 978-86-85067-28

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Ivan Šćepanović
Imejl-adresa: ivan.b.scepanovic@google.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/ivan-scepanovic